REKONŠTRUKCIA MIESTNEHO ÚRADU

IDEA:

Budovu, ktorú máme v správe od mesta Košice dobieha zub času.  Ako miestny úrad sa využíva od roku 1992, a v súčasnej podobe už nevyhovuje dispozične ani funkčne. Pristupujeme teda k zámeru rekonštrukcie budovy s cieľom vytvoriť priestory v plnom rozsahu spĺňajúce požiadavky moderného a otvoreného úradu a proklientskeho centra. 

FILOZOFIA:

Vytvorenie inovatívnej a modernej inštitúcie, ktorá bude orientovaná predovšetkým na kvalitu poskytovaných služieb smerom k občanom a realizáciou projektu sa výrazne zníži energetická náročnosť verejnej budovy.

POŽIADAVKY

  • otvorený a moderný priestor
  • zlepšenie orientácie v budove úradu
  • sfunkčnenie proklientskej zóny 
  • modernizácia zasadačky miestneho úradu a jej prispôsobenie súčasným pomerom
  • upravený interiér zasadačky ponúkne nové možnosti využívania na rôzne podujatia - oficiálne akcie mestskej časti, workshopy, školenia
  • projekt má zapracovať aktuálne požiadavky bezpečnostných noriem a výrazne znížiť energetickú náročnosť verejnej budovy
  • stavebné úpravy založené na súčasných technológiách a s použitím adekvátnych materiálov dosiahnu úsporu energií a zníženie finančnej náročnosti pri vykurovaní budovy
  • návrh je prispôsobený užívaniu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224