Vnútroblok Klimkovičova - Čordákova

Popis projektu:

Návrh vnútrobloku Klimkovičova-Čordáková je rozdelený do troch etáp – parková časť, detské ihriská so spoločenským priestorom a časť detského ihriska so športoviskom.
Základnou myšlienkou návrhu je vytvorenie chodníka, ktorý začína na severnej strane vnútrobloku, prepája prvé dve etapy a ústi v časti spoločenského priestoru. Hlavný chodník je farebne a materiálovo odlíšený od existujúcich chodníkov a poskytuje bezbariérové prepojenie všetkých funkcií vnútrobloku.
Koncept pracuje s ekologickými opatreniami, revitalizuje nefunkčné plochy a schodiská, vytvára dažďové záhrady a vodné prvky, ktoré prirodzene ochladzujú prostredie. Navrhovaná je výsadba nových stromov v miestach najviac exponovaných slnkom, pričom sú pôvodné stromy zachovávané. Taktiež sa v týchto miestach počíta s umiestnením tieniacich prvkov a konštrukcií. V riešenom území sú navrhované bezbariérové opatrenia a inkluzívne hracie prvky a materiály.
Prvá etapa, začínajúca v severnej časti vnútrobloku, je navrhovaná ako kľudová parková zóna. Severný vstup do vnútrobloku zvýrazňuje osvetlená portálová konštrukcia. Koncept pracuje s dvoma spevnenými plochami z mlátu a drevnej štiepky, doplnené so výsadbu nových stromov, ktoré slúžia na posedenie v tieni. Park je doplnený modernými vodnými prvkami, svetelnými prvkami, umeleckým dielom a záhonmi. V priestore sú vyčlenené aj voľné trávnaté plochy s rôznym využitím, ako napríklad piknik, či rozvíjanie komunitných záhradiek.
Druhá etapa, v strednej časti vnútrobloku, priamo nadväzuje na prvú žltým chodníkom. V tejto časti je navrhované detské ihrisko s vodo priepustným povrchom EPDM, ktoré integruje už existujúcu hernú lanovú konštrukciu. Ihrisko je rozdelené na uzavretú časť pre menšie deti a otvorené časti s hracími prvkami pre väčšie deti. Návrh taktiež pracuje s existujúcim malým svahom, kde je vytvorená šmýkalka. Ihrisko je doplnené o výsadbu nových stromov a záhonov. Taktiež je možné ihrisko doplniť o konštrukciu na tienenie. V najviac slnkom exponovanej časti sú navrhované vyvýšené záhony s časťou na sedenie a výsadbou stromov, ktoré budú poskytovať prirodzený tieň. V južnej časti druhej etapy je navrhované oplotené venčovisko s mobiliárom a hernými prvkami pre psov. Srdcom vnútrobloku je východná časť druhej etapy, spoločenský priestor, v ktorom je koniec žltého chodníka taktiež zvýraznený osvetlenou portálovou konštrukciou. V rozvoľnenej organickej mlátovej ploche sú navrhované miesta pre dve mobilné objekty kaviarní alebo streetfoodu, a miesto pre objekt skladu. Táto časť bude slúžiť ako exteriérový spoločenský stretávací priestor, v ktorom je umiestnení mobiliár ako stoly či lavičky s integrovaným kvetináčom. V priestore je navrhovaná výsadba nových stromov a záhonov.
Tretia etapa, vo východnej časti vnútrobloku, svojou polohou, tvarmi a materiálmi priamo nadväzuje na druhú. Detské ihrisko vytvárajú organické plochy, ktoré kombinujú mlát, drevnú štiepku, EPDM a trávnatý porast. Nové ihrisko k sebe začleňuje aj existujúce indiánske ihrisko a workoutové ihrisko. Navrhované sú taktiež terénne modelácie, inkluzívne prvky, nový mobiliár a výsadba stromov. Existujúce športovisko bude revitalizované, jeho súčasný povrch sa zamení za nový povrch EPDM, návrh taktiež počíta s novým oplotením ihriska a pridaním nového mobiliáru.

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!