Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 20.02.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Vladimír Urban

Narodil sa 29. novembra 1946 vo Veľkých Kapušanoch, kde chodil aj na základnú školu. Maturoval v roku 1965 na Strednej priemyselnej škole geologickej a baníckej v Spišskej Novej Vsi. Počas strednej školy učinkoval v amatérskom dixielende ako bubeník. V roku 1970 sa oženil s Antóniou Matavovou, s ktorou má dve dcéry.

Do roku 1987 pracoval v n.p. Geologický prieskum v Žiline, kde pracoval ako lektor a organizačný pracovník a v roku 1970 začal diaľkovo študovať na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline so zameraním na stavebnú údržbu a rekonštrukciu tratí. Po ukončení školy v roku 1977 pokračoval v práci na Geologickom prieskume ako geológ. Popri tom všetkom sa v roku 1969 rozhodol tancovať vo folklórnom súbore Stavbár a od vtedy je jeho život vášnivo spätý s ľudovým umením. O štyri roky neskôr sa stal asistentom choreografa, čo ho priviedlo k myšlienke prihlásiť sa do kurzu pedagógov tanca a choreografov folklórnych súborov. V roku 1976 vytvoril svoju prvú choreografiu a v roku 1979 prevzal post umeleckého vedúceho a choreografa v súbore Stavbár. O osem rokov neskôr sa presťahoval do Košíc, kde nastúpil do Domu odborov VSŽ ako umelecký vedúci a choreograf súboru Železiar, s ktorým je spätý do dnes. Medzi rokmi 1990 a 1994 sa stal členom a iniciátorom založenia Folklórnej únie na Slovensku a taktiež iniciátorom založenia Východoslovenského folklórneho združenia, kde sa stal predsedom tohto združenia. V tomto období sa stal aj predsedom Občianského združenia Košické folklórne štúdio. V roku 1994 spolu smanželkou založil Súkromnú základnú umeleckú školu  Vlada Urbana , ktorá po umeleckej a reklamnej agentúre Kultobin prebrala funkciu zriaďovateľa súboru Železiar a Železiarik.

Ako choreograf a učiteľ tanca pôsobil nielen u nás ale aj v zahraničí, napr.  v Maďarsku, Srbsku, Belgicku, USA, Japonsku atď. Je tvorcom vyše 140 choreografií tancov a rôznych spevácko - tanečných inscenácii. Vydal  11 hudobných nosičov a 7 DVD.  Je autorom 16 scénarov a choreográfií pre STV Bratislava ako napríklad Svadba z Čičmian, Zbojníckym chodníčkom,.... V STV Košice bol spoluautorom seriálu Vandrovali hudci kde  zahájil vysielanie školy tanca.  Získal mnoho diplomov, cien a ocenení, napríklad cena KSK, 3-krát laureát na celoštátnom festivale Zbojnícky, abovský a zemplinský blok. V roku 2005 založil Dom Ľudového tanca na sídlisku KVP, ktorý túto umeleckú  školu od uvedeného roku zastrešuje.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224