Miroslav Líška

Narodil sa 19. februára 1985 v Košiciach. Keď mal 6 mesiacov, rodičia získali byt na novovznikajúcom sídlisku KVP na Čordákovej ulici. Základnú školu absolvoval na Čordákovej ulici a po skončení obchodnej akadémie sa rozhodol študovať teológiu a stať sa katolíckym kňazom. Teologické štúdiá absolvoval v rokoch 2004 – 2011 kedy úspešne ukončil magisterský stupeň.

18. júna 2010 prijal diakonské svätenie z rúk arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča a diakonskú prax vykonával vo farnosti Sabinov.

18. júna 2011 prijal kňazské svätenie z rúk arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera.
Zvykom novokňazov je sláviť prvú svätú omšu na území rodnej farnosti, čo je v prípade Miroslava Líšku Farnosť Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP. Primičnú svätú omšu slávil teda v kostole Božieho milosrdenstva 25. júna 2011. Bola to prvá takáto slávnosť v histórii nielen farnosti ale aj celej mestskej časti.
Katolícki kňazi sú umiestňovaní podľa rozhodnutia diecézneho biskupa na rozličné miesta. Aj pôsobiská Miroslava Líšku budú rôzne. Avšak v modlitbách ostáva spojený s rodnou farnosťou a mestskou časťou – farnosťou Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224