Ocenenie Eleonóry Blaškovej za vynikajúce tvorivé dielo významnej kultúrnej, umeleckej a publicistickej hodnoty

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP srdečne blahoželá pani Eleonóre Blaškovej za dosiahnuté úspechy pri publikácii Lexikónu Košičanov 1. časť od A po I ! Sme obzvlášť hrdí, že naše sídlisko má takých výnimočných ľudí.

 

Dňa 27. novembra 2015 si prevzala Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja Eleonóra Blašková – spoluautorka diela Lexikón Košičanov 1. časť od A po I. Kniha je výsledkom viac ako desaťročnej práce a obsahuje medailóny ľudí z rôznych oblastí spoločenského, politického, hospodárskeho, cirkevného, vedeckého, kultúrneho a športového života Košíc, ktorí výraznou mierou prispeli k budovaniu mesta, rozvoju obchodu, skvalitneniu výrobných postupov v mnohých odvetviach hospodárstva, spresneniu znalostí z vedných odborov, zdokonaleniu výchovno-pedagogického procesu, naplneniu duchovného života človeka, rozšíreniu ľudského poznania, či k spestreniu spoločenského diania nielen v meste, no i v celom regióne. Publikácia poukazuje na významné postavenie Košíc v regionálnom, krajinskom i celoeurópskom priestore a približuje multietnicitu a multikonfesionalitu, ktorá prispieva k jedinečnosti mesta. Lexikón Košičanov 1. časť od A po I bol publikovaný v košickom vydavateľstve EQUILIBRIA, s.r.o.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224