Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 20.02.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Jaroslav Merc

Jaroslav MERC býva na KVP od roku 2007. Študuje  na Osemročnom gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach.

Od malička sa venuje astronómii a ako 14 ročný sa stal členom Slovenského zväzu astronómov amatérov, popri tom je členom  Klubu astronómov Pallas a členom Sekcie ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV.

Venuje sa  viacerým astronomickým projektom. Medzi tie najvýznamnejšie patrí projekt Hodina Zeme (http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk), kde je odborným garantom a koordinátorom pre Slovensko. Ide o celosvetový projekt (136 štátov) zameraný na klimatické zmeny, globálne otepľovanie a čiastočne aj svetelné znečistenie. Je jediným organizátorom tohto projektu v Slovenskej republike a venuje sa celej jeho organizácii - od prípravy webovej stránky, informačných materiálov až po komunikáciu so starostami a primátormi miest, s manažérmi firiem, hotelov a v neposlednom rade aj s médiami.

Svetelné znečistenie je problematika, ktorej sa venuje už dlhšie v rámci Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, ktorej je členom. V súvislosti so svetelným znečistením koordinuje ešte jeden medzinárodný projekt - GLOBE at Night (http://globeatnight.svetelneznecistenie.sk).

Je členom riešiteľského kolektívu a lektorom popularizačného projektu S ďalekohľadom na cestách (http://dalekohladnacestach.sk), ktorého hlavným cieľom je vzbudiť záujem mládeže o astronómiu a vedu všeobecne.Podujatia pozostávajú vždy z odbornej prednášky, krátkej súťaže a pozorovania nočnej oblohy ďalekohľadmi. Úspešne absolvovali už takmer 90 takýchto podujatí pre  cca  6000 účastníkov.

Je  organizátorom súťaže Expedice Mars (http://expedicemars.eu) pre deti so záujmom o astronómiu a kozmonautiku. Ako veliteľ slovenskej posádky sa stará o jej priebeh a organizáciu na Slovensku. Súťaž je medzinárodná, česko-slovenská a pre tých najlepších je hlavnou výhrou týždenný pobyt v Belgicku v Európskom vesmírnom centre v Transinne, kde prejdú kozmonautickým výcvikom na trenažéroch a vyvrcholením je misia v makete raketoplánu v skutočnej veľkosti. Vlastní dva certifikáty o absolvovaní astrononautického výcviku.

Angažuje sa aj vo vedeckých projektoch - napríklad pri pozorovaní "samovražedných" komét pri Slnku pomocou vesmírnej sondy SOHO vypustenej americkou vesmírnou agentúrou NASA. Okrem toho je  členom projektu Zooniverse, v rámci ktorého pracuje na viacerých podprojektoch - napríklad zameraných na objavovanie malých objektov v Slnečnej sústave, monitorovanie a katalogizovanie galaxií pomocou Hubblovho vesmírneho teleskopu alebo na mapovanie povrchu Mesiaca. Medzi tie najvýznamnejšie patrí podprojekt PlanetHunters, ktorý sa zameriava na analyzovanie svetelných kriviek hviezd, získaných vesmírnou sondou Kepler a objavovanie potencionálnych extrasolárnych planét (planét mimo slnečnej sústavy) pri týchto hviezdach. Má na konte zatiaľ 1511 analýz kriviek hviezd.

V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show získal 2. miesto v kategórii Astronómia, 11. miesto v kategórii Bity a bajty. Celkovo skončil na Slovensku desiaty.

Po maturite chce študovať astrofyziku na PF UPJŠ v Košiciach. Naďalej sa však chce venovať práci s mládežou.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224