Jaroslav Merc

Jaroslav MERC býva na KVP od roku 2007. Študuje  na Osemročnom gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach.

Od malička sa venuje astronómii a ako 14 ročný sa stal členom Slovenského zväzu astronómov amatérov, popri tom je členom  Klubu astronómov Pallas a členom Sekcie ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV.

Venuje sa  viacerým astronomickým projektom. Medzi tie najvýznamnejšie patrí projekt Hodina Zeme (http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk), kde je odborným garantom a koordinátorom pre Slovensko. Ide o celosvetový projekt (136 štátov) zameraný na klimatické zmeny, globálne otepľovanie a čiastočne aj svetelné znečistenie. Je jediným organizátorom tohto projektu v Slovenskej republike a venuje sa celej jeho organizácii - od prípravy webovej stránky, informačných materiálov až po komunikáciu so starostami a primátormi miest, s manažérmi firiem, hotelov a v neposlednom rade aj s médiami.

Svetelné znečistenie je problematika, ktorej sa venuje už dlhšie v rámci Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, ktorej je členom. V súvislosti so svetelným znečistením koordinuje ešte jeden medzinárodný projekt - GLOBE at Night (http://globeatnight.svetelneznecistenie.sk).

Je členom riešiteľského kolektívu a lektorom popularizačného projektu S ďalekohľadom na cestách (http://dalekohladnacestach.sk), ktorého hlavným cieľom je vzbudiť záujem mládeže o astronómiu a vedu všeobecne.Podujatia pozostávajú vždy z odbornej prednášky, krátkej súťaže a pozorovania nočnej oblohy ďalekohľadmi. Úspešne absolvovali už takmer 90 takýchto podujatí pre  cca  6000 účastníkov.

Je  organizátorom súťaže Expedice Mars (http://expedicemars.eu) pre deti so záujmom o astronómiu a kozmonautiku. Ako veliteľ slovenskej posádky sa stará o jej priebeh a organizáciu na Slovensku. Súťaž je medzinárodná, česko-slovenská a pre tých najlepších je hlavnou výhrou týždenný pobyt v Belgicku v Európskom vesmírnom centre v Transinne, kde prejdú kozmonautickým výcvikom na trenažéroch a vyvrcholením je misia v makete raketoplánu v skutočnej veľkosti. Vlastní dva certifikáty o absolvovaní astrononautického výcviku.

Angažuje sa aj vo vedeckých projektoch - napríklad pri pozorovaní "samovražedných" komét pri Slnku pomocou vesmírnej sondy SOHO vypustenej americkou vesmírnou agentúrou NASA. Okrem toho je  členom projektu Zooniverse, v rámci ktorého pracuje na viacerých podprojektoch - napríklad zameraných na objavovanie malých objektov v Slnečnej sústave, monitorovanie a katalogizovanie galaxií pomocou Hubblovho vesmírneho teleskopu alebo na mapovanie povrchu Mesiaca. Medzi tie najvýznamnejšie patrí podprojekt PlanetHunters, ktorý sa zameriava na analyzovanie svetelných kriviek hviezd, získaných vesmírnou sondou Kepler a objavovanie potencionálnych extrasolárnych planét (planét mimo slnečnej sústavy) pri týchto hviezdach. Má na konte zatiaľ 1511 analýz kriviek hviezd.

V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show získal 2. miesto v kategórii Astronómia, 11. miesto v kategórii Bity a bajty. Celkovo skončil na Slovensku desiaty.

Po maturite chce študovať astrofyziku na PF UPJŠ v Košiciach. Naďalej sa však chce venovať práci s mládežou.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!