Referent pre správu zelene

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 18. septembra 2023 na pozíciu : 

referent pre správu zelene

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu: 

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie výhodou   
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)
 • ovládanie  práce s PC – Microsoft Office, práca s internetom
 • práca v IS KORWIN vítaná 

Iné kritéria a požiadavky: 

 • flexibilita a komunikatívnosť
 • analyzovanie a riešenie problémov 
 • schopnosť zvládať záťažové situácie
 • schopnosť pracovať v tíme 
 • spoľahlivosť, samostatnosť
 • prax v oblasti samosprávy a štátnej správy vítaná
 • vodičský preukaz typu B výhodou 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania 
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu
 • písomný súhlas uchádzača  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie: 

 • funkčný plat na ponúkanú pozíciu  stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je od 1 300,-€ v závislosti od  pracovných skúseností uchádzača

Pracovná náplň: 

 • zabezpečuje výber a výsadbu zelene (stromy, kríky, letničky) a povýsadbovú a rozvojovú starostlivosť o stromy a kríky
 • zabezpečuje a koordinuje ochranu drevín, zdôvodňuje a navrhuje špeciálne zásahy do drevín (napr. stabilizačné rezy, zásahy zamerané na podporu a udržanie biodiverzity)
 • zabezpečuje údržbu zelene ako kosba, hrabanie, zálievka stromov a odvoz biologického odpadu zo zelene
 • zabezpečuje spracovanie agendy - výrub drevín, náhradná výsadba v zmysle rozhodnutí
 • zabezpečuje realizáciu dendrologického prieskumu na základe znalostí anatómie a fyziológie drevín, vrátane fytopatológie
 • navrhuje pestovateľské opatrenia na jednotlivých drevinách
 • vydáva stanoviská na havarijné prekopávky v zeleni a preberá  terénne úpravy po prekopávkach 
 • kontroluje stav čistoty verejných priestranstiev a zabezpečuje ich čistenie
 • zastupuje referenta – koordinátora aktivačnej činnosti
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním podmienok určených platným VZN mesta Košice odpadoch pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 • pripravuje plán deratizácie v mestskej časti
 • zabezpečuje výber dodávateľa deratizácie a kontroluje plnenie podmienok zmluvy
 • aktívne sleduje podnety občanov k potrebe deratizácie a tieto predkladá na plnenie
 • zabezpečuje komplexnú agendu týkajúcu sa správy, údržby, výstavby a pravidelnej kontroly detských ihrísk, športovísk a oddychových zón 
 • zabezpečuje osadenia, opravy a údržbu lavičiek a odpadkových košov na verejných priestranstvách mestskej časti 
 • vedie spisovú agendu

 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční – osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba kandidátov spĺňajúcich všetky požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.  

Žiadosť  o prijatie  do zamestnania  spolu s  požadovanými  dokladmi  doručte v termíne do

31. 8. 2023 (štvrtok) do 15:00 hodiny na adresu:

 

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP

Trieda KVP č. 1

040 23 Košice

 

alebo e-mailom na adresu: kariera@mckvp.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!