Referent oddelenia výstavby so zameraním na dopravu, parkovanie

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2023 na pozíciu :

referent oddelenia výstavby    

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, práca s internetom

Iné kritériá a požiadavky:

 • komunikatívnosť a flexibilita
 • spoľahlivosť a samostatnosť
 • schopnosť zvládať záťažové situácie, stresové situácie a náročné rozhovory
 • schopnosť pracovať v tíme
 • vodičský preukaz typu B  

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie:

 • funkčný plat na ponúkanú pozíciu stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je od 1 300 ,-€ v závislosti od pracovných skúseností uchádzača

Pracovná náplň:

-  príprava a realizácia parkovacej politiky mestskej časti (zabezpečenie zberu dát, spolupráca

   na príprave dokumentov rezidenčného parkovania, evidencia rezidentov, príprava

   a realizácia systému kontroly)

-  vedenie komplexnej agendy vyhradených parkovacích miest    

-  agenda dopravného značenia miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom,

   zisťovanie, plánovanie a evidencia zvislého a vodorovného dopravného značenia miestnych

   komunikácií    

-  spolupráca pri vydávaní stanovísk a spracovanie koncepčných materiálov týkajúcich sa

   dopravy  

-  zisťovanie a evidencia automobilov javiacich známky dlhodobej opustenosti, spolupráca

   s mestskou políciou na území mestskej časti

-  spolupráca pri kontrole prác zhotoviteľov stavieb na území mestskej časti

-  samostatná práca na úseku preverovania podnetov a spolupráca pri preverovaní sťažností

   občanov

-  vedenie spisovej agendy 

 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční - osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.  

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do

30. 8. 2023  (streda) do 16:00 hodiny na adresu:  

 

Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP

Trieda KVP č. 1

040 23 Košice

 

alebo e-mailom na: kariera@mckvp.sk

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!