Pozvánka na XIV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu

 

  1. Otvorenie

      a) Schválenie programu rokovania   
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice

  2. Slovo pre verejnosť 
 
  3. Overovacia štúdia Grunty_2.2 - žiadosť o stanovisko MČ k investičnému  zámeru na  sídlisku KVP a v MČ Myslava -       pokračovanie v diskusii     
 
  4. Aréna Sršňov – investičný zámer dostavby športového areálu               
 
  5. Návrh na zmenu a doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
 
  6. Nájom pozemku pre Mestskú časť Košice – Myslava za účelom výstavby detského ihriska z dôvodu hodného
      osobitného zreteľa 
 
  7. Nájom pozemku a nebytového priestoru pre Komunitnú kaviareň KVP s. r. o. – budova komunitnej kaviarne v
      Drocárovom parku s vybavením a príslušenstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
  8. Správy z výročných schôdzí Denného centra Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP        
 
  9. Plán práce Denného centra Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2024                                                                                                
10. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.01.2024 do 29.02.2024                                          
11. Kontrola plnenia uznesení
 
12. Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 2, 3/2024
 
13. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie – február 2024  
 
14. Návrh na schválenie prijatia úveru Mestskou časťou Košice - Sídlisko KVP             
 
15. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2024      
 
16. Interpelácie
 
17. Otázky poslancov
 
18. Rôzne
 
19. Záver 
 
 
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.
 
 
 
 
 
                                                                                                       Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.      
                                                                                                                      starosta mestskej časti 
 

Dokumenty na stiahnutie

MieZ 20_03_2024.zip
veľkosť: 118.42 MB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!