Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon   08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto   08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str    08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv    08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia    08.00 - 12.30 hod.
  Návštevné hodiny starostu
každý deň po telefonickej dohode
Sekretariát
055 / 789 06 37
sekret@mckvp.sk
  Sociálny podnik
Nové projekty


Zmluvy, objednávky a faktúry

Kalendár

Voľné pracovné miesta
Autovraky

Z aktuálneho diania

Mobilné očkovanie v našom meste
10.11.2021
Mesto Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom organizuje tento týždeň očkovanie v uliciach mesta. Na rôznych lokalitách bude pristavená mobilná očkovacia jednotka spolu s odborníkmi. Takisto bude všade možné diskutovať s epidemiológmi o očkovaní, imunite a prevencii pred ochorením.
 
Očkovanie bude prebiehať:
 • jednodávkovou vakcínou Janssen (Johnson & Johnson)
 • vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech.
 
Kde a kedy nájdete výjazdovú očkovaciu službu?
 • 10.novembra - Dolná brána, MČ Staré mesto (15.00 – 18.00 hod.)
 • 11.novembra - bezrampové parkovisko na Braniskovej ulice pri OC 12.Tip Top (15.00 – 18.00 hod.)
 • 13.novembra - Alžbetina ulica, MČ Staré mesto (15.00 – 18.00 hod.)
 • 14.novembra - pri OD Mier, MČ Sever (9.00 – 12.00 hod.)
 
Pridajte sa k skupine zaočkovaných ľudí a pomôžte tak nášmu mestu a nám všetkým. Ďakujeme.

 

Viac
Ovocný sad bude s oneskorením, no predsa už na jar
09.11.2021
Ovocný sad je jedným z víťazných projektov minuloročného participatívneho rozpočtu. Práce mali byť v tomto období už v plnom prúde, no zatiaľ sa nekonajú. Prečo? To vám vysvetlíme.
 
Tomuto projektu sme sa začali venovať už na jar tohto roka spolu s predkladateľom samotného projektu Martinom Žecom, ako aj prizvanými odborníkmi. Ako prvé sme spoločne hľadali vhodnú lokalitu, keďže ovocný sad musí pozostávať z minimálne 30-tich stromov. Už tu nastali prvé komplikácie, keďže KVP je rozlohou malé, no husto obývané sídlisko. Na viacerých vytypovaných miestach sme narazili na problémy. Pozemok buď nebol v našej správe alebo tam už bola plánovaná iná investičná aktivita a prekážkou boli aj inžinierske siete. Po dohode sme preto ako vhodnú lokalitu vybrali územie pod Povrazovou a Stierovou ulicou blízko Myslavy, kde je utlmená doprava aj dostatok zelene. Ideálne miesto na zriadene oddychovo rekreačnej zóny.
 
Na jeseň tohto roka sa však objavili okolnosti, s ktorými sme vôbec nerátali. Ide o nový územný plán mestskej časti Myslava, ktorý v lokalite počíta s vybudovaním cesty, ktorá by mala slúžiť pre výstavbu nových domov. Tento problém sme začali riešiť s Útvarom hlavného architekta mesta Košice, kde sme nakoniec dospeli k dohode.
 
Ďalšou dôležitou skutočnosťou je aj plánovaná náhradná výsadba, ktorá je potrebná za výruby stromov pri niektorých našich projektoch. Podmienky určuje Okresný úrad, no dôležité je aj to, že táto výsadba je možná iba v mimovegetačnom období, teda sme limitovaní aj termínom, Sadiť môžeme najskôr až v marci budúceho roka.
 
Po stretnutí s predkladateľom projektu sme sa zhodli na strategickom riešení tak v prospech samotného projektu, ako aj záujmov mestskej časti. Projekt ovocný sad zrealizujeme na jar budúceho roka ako časť náhradnej výsadby. Rozhodnutie sme prijali aj s ohľadom na udržateľnosť projektu a zníženie rizík do budúcnosti.
 
Okolnosti sa síce zmenili, cieľ projektu však ostáva: krásne zelený a voňavý ovocný sad plný detí a KVP-čkárov, ktorí sa pod konármi stromov môžu porozprávať a oddýchnuť si. Na tomto projekte nám záleží a preto urobíme všetko, aby sme ho dokončili. Dôverujte nám.

 

Viac
Pravidlá vysádzania kvetov v okolí obytných budov
05.11.2021
Mestská časť si váži Vašu snahu o skrášlenie okolia obytných blokov, ale aj táto činnosť má určité pravidlá. V okolí budov sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, kde je nutné v zmysle energetického zákona dodržiavať ochranné pásmo.
 
Počas rekonštrukcií potrubí, ale aj pri nečakaných haváriách dochádza k výkopovým prácam, pri ktorých je nutné vysadené stromy, dreviny a kvety odstrániť. Táto skutočnosť je často sprevádzaná hnevom a smútkom za niekoľkoročnou starostlivosťou o vysadené dreviny, ale je nutné rešpektovať zákon.
 
Preto Vás žiadame, aby ste na takýchto miestach už nevysádzali stromy a kríky, možno malé kvety a ozdobné trávy, ktoré môžu skrášliť predzáhradku, ale aj túto činnosť je potrebné konzultovať s pracovníkmi MČ a ostatnými vlastníkmi bytov, lebo nie každému vyhovuje Vaša kreativita a rozsah výsadby.
 
Na sídlisku sa stretávame s predzáhradkami, kde je prehustená výsadba, prípadne sa zanedbala starostlivosť o zeleň a to spôsobuje neestetické, zarastené miesta, kde je vhodné prostredie na výskyt hlodavcov, ktoré následne vchádzajú do spoločných priestorov obytného bloku. Na niektorých miestach si občania dokonca zriadili zeleninovú záhradku, čo je v mestskom prostredí nežiadúce a neestetické, zhnité plody a ich ponechanie na zemi vytvárajú zápach, ktorý obťažuje občanov, bývajúcich hlavne na nižších poschodiach.
 
Chceme zdôrazniť, že zriaďovanie miest na kompostovanie zeleného, ale aj kuchynského odpadu má svoje pravidlá, preto Vás žiadame, aby ste v žiadnom prípade takúto činnosť nevykonávali na verejných priestranstvách na území Sídliska KVP.
 
Touto informáciou sme Vás nechceli odradiť od skrášľovania okolia obytných budov, len sme chceli upozorniť na dodržiavanie určitých pravidiel. Vašu prácu si vážime.
 
Ďakujeme.

 

Viac
Dôležité informácie k hlasovaniu participatívneho rozpočtu
30.10.2021
V pondelok 1.novembra spúšťame hlasovanie v rámci druhého ročníka Participatívneho rozpočtu na sídlisku KVP.
 
Hlasovanie je veľmi jednoduché a zaberie vám pár minút.
 
 • Svoj hlas môžete odovzdať 3 občianskym projektom a 3 až 4 zadaniam pre mestskú časť.
 • Vaše hlasy budú zarátené po zadaní SMS kódu, ktorý obdržíte po vyplnení krátkeho dotazníka.
 • Hlasovanie je bezplatné, je len na Vás, ktoré nápady podporíte.
 • Hlasovať môžete cez 1 telefónne číslo len raz.
V hre je 15 originálnych nápadov, z toho 7 občianskych projektov a 8 zadaní pre mestskú časť.
 1. OBČIANSKE PROJEKTY sú nízko nákladové nápady, ktoré realizujú občania (podporených bude 5 projektov, každý sumou do 2 000 €).
   
 2. ZADANIA PRE MESTSKÚ ČASŤ sú nákladovo vyššie nápady, ktoré realizuje mestská časť (podporené budú 2 zadania, obe v sume do 5 000 €).
VY rozhodnete o tom, ktoré nápady sa stanú v budúcom roku realitou. Veríme, že podporíte svojich favoritov a na sídlisku nám pribudnú opäť krásne a inovatívne projekty.

 

Viac
Predstavujeme zadania pre mestskú časť, ktoré postúpili do hlasovania
29.10.2021
V rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu budete môcť už od pondelka 1.novembra posielať svoje hlasy v dvoch kategóriách.
 
Predstavujeme Vám zadania pre mestskú časť, ktoré postúpili do hlasovania. Prezrite si ich prehľad.
 
Aj v tomto roku boli podané zaujímavé a inovatívne nápady, ktoré spríjemnia život v našej mestskej časti. Veríme, že nájdete svojich favoritov a budete za nich hlasovať.

 

Viac
Predstavujeme občianske projekty, ktoré postúpili do hlasovania participatívneho rozpočtu
07.10.2021
Už od pondelka 1.novembra spúšťame na stránke wwww.sidliskokvp.hlasobcanov.sk hlasovanie v rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu. Prehiehať bude do 15.novembra. Dokopy bolo podaných 23 projektov. Hodnotiaca komisia posúdila ich realizovateľnosť a do hlasovania vybrala 7 občianskych projektov a 8  zadaní pre mestskú časť.
 
Predstavujeme Vám nápady, ktoré postúpili medzi občianske projekty, prezrite si ich prehľad. Je z čoho vyberať!
Chystajte si mobily, lebo aj Váš hlas závaží.

 

Viac
Z projektu participatívneho rozpočtu pribudli v Drocárovom parku dažďové záhrady
27.10.2021
Aj vďaka novým dažďovým záhradám vzniká v Drocárovom parku jedinečná oddychová zóna.
Vybudované boli vďaka dotácii z participatívneho rozpočtu, ktorú získalo Dobrovoľnícke centrum Košíc. Na ich vzniku sa v podieľali desiatky dobrovoľníkov.
 
„Táto občianska participácia má obrovský zmysel, o čom svedčí aj účasť ľudí, ktorí nám prišli cez víkend pomôcť s budovaním dažďových záhrad, za čo im ďakujeme. Aj vďaka nim sa nám podarilo zabezpečiť zadržiavanie dažďovej vody priamo na sídlisku, ktorá by inak skončila vo verejnej kanalizácií,“ priblížil koordinátor projektu Martin Ištvan.
 
Dažďové záhrady podľa jeho slov pomáhajú zlepšiť mikroklímu v letných horúčavách a ponúkajú pastvu nielen pre včely, vtáky či motýle, ale najmä aj pre oči obyvateľov či návštevníkov sídliska. Ich úlohou je zbierať dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch, kde môže táto dažďová voda vsiakať do zeme a dopĺňať zásoby podzemnej vody a pomocou rastlín dažďovú vodu vyparovať zas do okolia. A to má veľmi priaznivý vplyv na miestnu klímu, čo nás veľmi teší.
 
Zelené témy sú na KVP vždy vítané a takéto projekty budeme s radosťou podporovať.

 

Viac
Dôležité informácie k asfaltovaniu úseku na Zombovej ulici
25.10.2021

Oznamujeme Vám, že v stredu 27.10.2021 od 6:30 do 18:00 hod. sa začne s asfaltovaním povrchu na Zombovej ulici v úseku od križovatky s Triedou KVP po výmenníkovú stanicu TEHO (vyfrézovaný úsek).

Prosíme vodičov, aby v predmetnej lokalite v uvedenom čase neparkovali. Autá brániace v realizácii projektu budú v súčinnosti s mestskou políciou odtiahnuté.

Ospravedlňujeme sa za dočasný diskomfort počas realizácie stavebných prác. Ďakujeme za spoluprácu.

Viac
Aktuálne informácie pre obyvateľov Zombovej ulice
22.10.2021
Uplynulú sobotu 16.10.2021 začala firma COLAS Slovakia s frézovaním starého asfaltového povrchu v úseku od križovatky Triedy KVP po výmenníkovú stanicu na Zombovej ulici. V priebehu týždňa sa podarilo vymeniť staré obrubníky za nové, osadiť znížené obrubníky pre 3 bezbariérové priechody pre chodcov a upraviť kanalizačné vpuste.
 
Pokračovať sa malo asfaltovaním úseku. Firma COLAS Slovakia nás však informovala, že asfaltovanie sa z kapacitných dôvodov uskutoční pravdepodobne v priebehu týždňa od 25.10.-30.10.2021. To ale neznamená, že v prácach sa nebude pokračovať ďalej.
 
Prinášame vám najčerstvejšie informácie, aké máme k dispozícii, aby ste mali prehľad, čo sa deje vo Vašom okolí.
 
Ďakujeme za pochopenie.

 

Viac
Dôležitý oznam pre obyvateľov Zombovej ulice
15.10.2021
Oznamujeme Vám, že v sobotu 16.10.2021 sa v čase od 7:00 - 18:00 hod. bude frézovať starý asfaltový povrch na Zombovej ulici v úseku od križovatky s Triedou KVP po výmenníkovú stanicu (viď priložená mapa).
 
Prosíme Vás, aby ste v predmetnej lokalite v uvedenom čase neparkovali. V opačnom prípade budete v súčinnosti s mestskou políciou odtiahnutí.
 
Ďakujeme za spoluprácu a rešpektovanie dočasných obmedzení.

 

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224