Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry, objednávky, zmluvy - archív do 05.05.2017

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Sekretariát
055 / 789 06 10
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

03.10.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva  Košice–Sídlisko KVP

Viac
Výzva na predloženie cenovej ponuky  - Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev, na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
03.10.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,, Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev, na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“

Lehota na predkladanie ponúk: do 17.10.2018, do 10.00 hod.

 

Viac
Usporiadali sme koncert „československých hitov“
03.10.2018

Dňa 21.septembra 2018 na námestí za OC Grunt na sídlisku KVP sa konalo podujatie pre seniorov „Koncert“. Spoločne sme si zaspomínali na časy nedávno i dávno minulé pri českých a slovenských piesňach. 

Viac
03.10.2018

Východoslovenské vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa: 04.10.2018 od 08:00 hod. do 15:00 hod. odstávka studenej vody na uliciach:
- Janigova
- Klimkovičova.
 

Viac
02.10.2018

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP dňa 22.09.2018 začala s 3. kosbou lúčneho porastu  a  4. kosbou trávnatého porastu. Prebieha čiastková kosba  len na úsekoch, kde je zvýšený výskyt lucerny a vyššieho trávnatého porastu na miestach,  kde sa bude realizovať hrabanie lístia.

 

Viac
02.10.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,,Vybudovanie workoutového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP"
Lehota na predkladanie ponúk: do 09.10.2018, 11:00 hod.

 

 

Viac
Pokračovanie v realizácii vodorovného dopravného značenia
01.10.2018

Vážení občania KVP,                             
MČ KVP realizuje vyznačenie čiar na parkovacích miestach v dňoch: 3. – 4. októbra 2018 od 8:00 do 16:00 hod.:
- na Čordákovej č. 26 – 6 pozdĺžne od vežiaku až k blokom,
- na Starozagorskej č. 37 – 43 oproti blokom,
- na Wuppertálskej č. 53 – 63 oproti blokom.
 

Viac
Deratizácia v MČ Košice-Sídlisko KVP
01.10.2018

Z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov na Sídlisku KVP, mestská časť vykonala celoplošnú  deratizáciu verejných priestranstiev v mesiaci apríl 2018. Ďalšia deratizácia bola vykonaná  v mesiaci  júl 2018.  Od mesiaca august  2018  vykonávame deratizáciu kritických miest s častým výskytom hlodavcov, na základe monitorovania a podnetov občanov.

Viac
Zákaz vysádzania drevín v ochrannom pásme
21.09.2018

Vážení občania,
v tomto období sa  končí veľmi dôležitá akcia "Rekonštrukcia a modernizácia teplovodného potrubia"  na väčšine územia našej mestskej časti.
Po výmene starého vedenia za nové, ktoré bude slúžiť nám všetkým ďalšie desiatky rokov sa vracajú do pôvodného stavu aj plochy pred vchodmi do obytných domov.
 

Viac
Pokračovanie v realizácii vodorovného dopravného značenia
19.09.2018

Vážení občania KVP,                             
MČ KVP realizuje vyznačenie čiar na parkovacích miestach v dňoch: 24. – 25. septembra 2018 od 8:00 do 16:00 hod.:
- na Hemerkovej č. 21-35 pri blokoch,
- na Starozagorskej na parkovisku pri ZŠ pod blokmi,
- na Dénešovej č. 55 oproti vežiaku,
- na Čordákovej č. 26-22 oproti vežiakom pri ulici.
 

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975