Faktúry, objednávky, zmluvy

Faktúry, objednávky, zmluvy - archív do 05.05.2017

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
Štvrtok: 14.00 - 15.30 h.
Sekretariát
055 / 789 06 10
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

Výzva pre podávanie návrhov na udelenie verejných ocenení  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
09.04.2018

Mestská časť Košice- Sídlisko KVP (v zmysle Zásad udeľovania verejných ocenení Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, schválených uznesením č. 246 na XVIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva,  konanom dňa 24.09.2013, v súlade s § 11 ods. 4 písm., o) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmení neskorších predpisov) udeľuje ocenenia jednotlivcom i kolektívom.

Viac
Oznámenie o zahájení výkopových prác
06.04.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 05.04.2018 TEHO zahájilo výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2632 Húskova 51 Košice.

Viac
Začína sa rekonštrukcia kruhového objazdu na Moldavskej ceste.
06.04.2018

Od soboty 7.apríla 2018  dôjde v organizácii MHD k ďalším zmenám. Dôvodom je  ukončenie prác na električkovej trati na sídlisku Terasa a začiatok rekonštrukcie kruhového objazdu na Moldavskej ceste.

Viac
Deň čistého KVP
05.04.2018

Pozývame všetkých občanov sídliska KVP na spoločné jarné upratovanie 21. apríla 2018 (sobota) od 9:00 do 14:00. Stretneme sa na parkovisku pod OC Prima, Trieda KVP 4 (pri kostole Božieho milosrdenstva).

Viac
Masky na ľade
03.04.2018

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP pre Vás pripravuje podujatie "Masky na ľade" v rámci podujatia "Karneval na ľade", ktoré sa uskutoční dňa 14.04.2018 (sobota) v čase od 15:15 do 17:15 hod. v Aréne Sršňov.

Viac
Oznam o voľnom pracovnom mieste
03.04.2018

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP oznamuje, že od  16. apríla 2018  sa uvoľní  pracovná pozícia odborný referent  právneho oddelenia.

Viac
29.03.2018

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje prerušenie distribúcie elektriny : 

v mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, úseky: ul. Klimkovičova č.d. 1, 11, 13, 15, 17
 a garáže na ul. Klimkovičovej

Viac
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP
29.03.2018

V súvislosti s plánovanou  Rekonštrukciou a modernizáciou rozvodov tepla na okruhoch KVP v roku 2018 ,  spoločnosť TEHO v rámci  prípravných prác vykonáva v mesiaci marec   výrub stromov a kríkov.

Viac
28.03.2018

Predmet zákazky: Deratizácia verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice – Sídlisko
KVP a deratizácia budov v správe mestskej časti

Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk : 04.04.2018 do 23:00

Viac
Prejavili sme spolupatričnosť
23.03.2018

V dňoch 05. - 09. marca 2018 organizovala Mestská časť Košice-Sídlisko KVP a Občianske združenia Prameň života zbierku trvanlivých potravín a hygienických  potrieb.

 

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975