Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je pondelok, 18.06.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Odborný referent na oddelenie výstavby

MČ Košice Sídlisko-KVP v zmysle § 6 ods.1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: referent výstavby, dopravy a životného prostredia

Náplň (druh) práce
- zabezpečovanie a kontrola všetkých úkonov a prác realizovaných dodávateľsky v rámci investičnej výstavby
- sledovanie, spracovanie a vedenie dokumentácie projektov v rámci investičnej výstavby
-dohľad nad výkonom zimnej údržby v MČ Košice – Sídlisko KVP vykonávanej dodávateľsky
- samostatná práca pri vybavovaní podnetov v súlade s registratúrnym poriadkom
- zastupovanie vedúceho oddelenia v prípade jeho neprítomnosti
- zisťovanie a zabezpečovanie potrieb, plánovanie a evidencia zvislého a vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácii
- zabezpečovanie agendy dopravného značenia miestných komunikácii
- spolupráca s komisiou na riešenie parkovania na sídlisku
- komunikácia so zmluvnými partnermi
- spolupráca pri kontrole prác dopravných stavieb realizovaných na území MČ
- zabezpečovanie kompletnej agendy týkajúcej sa detských ihrísk, športovísk a oddýchových zón a mobiliáru na verejných priestranstvách

Pracovné miesto vhodné aj pre
absolventa

Požadované vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie

Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
technická gramotnosť
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Počítače:
Microsoft Word - pokročilá
Microsoft Excel - pokročilá

Ďalšie požiadavky:
- prax v oblasti stavebníctva vítaná

Osobnostné predpoklady
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
spoľahlivosť

Dátum nástupu: ihneď

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

MČ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov.
Žiadosti spolu so životopisom, telefónnym kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:

e-mailom na adresu sekret@mckvp.sk

prípadne

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP

Trieda KVP 1

040 23 Košice

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975