Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon   08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto   08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str    08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv    08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia    08.00 - 12.30 hod.
  Návštevné hodiny starostu
každý deň po telefonickej dohode
Sekretariát
055 / 789 06 37
sekret@mckvp.sk
  Sociálny podnik
Nové projekty


Zmluvy, objednávky a faktúry

Kalendár

Voľné pracovné miesta
Autovraky

Z aktuálneho diania

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vyhlasuje

podľa ustanovení podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Viac
26.11.2021
Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie bude Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP od pondelka 29.11.2021 pre verejnosť zatvorený.
 
Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie si dohodnete na telefónnych číslach:
 • Osvedčovanie podpisov a listín: 055/789 06 15
 • Evidencia pobytu občanov: 055/789 06 18
 • Kancelária prvého kontaktu, evidencia psov, rybárske lístky: 055/789 06 10
 • Oddelenie sociálnych vecí: 055/789 06 19
 
Kontakty na jednotlivé oddelenia nájdete tu - http://www.mckvp.sk/kontakty/
 
.Ďakujeme za pochopenie. Buďme zodpovední aj naďalej.

 

Viac
26.11.2021

Rozpočet MČ KVP na rok 2022 je v súlade s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  navrhnutý ako vyrovnaný.

Viac
19.11.2021

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP oznamuje, že  XXVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa  25. novembra 2021 ( štvrtok ) o 16:00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť s týmto návrhom programu:

Viac
16.11.2021
Ako iste viete, mesto Košice sa aktuálne nachádza v čiernej farbe COVID- automatu, s čím sú spojené tie najprísnejšie opatrenia. V prípade, že sa chcete pridať k skupine zaočkovaných ľudí, a mali by ste záujem o očkovanie priamo na sídlisku KVP dajte nám o sebe vedieť:
 
 • telefonicky: 055/ 789 06 32
 • mailom: sks@mckvp.sk
 
Pridajte sa k skupine zaočkovaných ľudí a pomôžte našim okresom. Ďakujeme.

 

Viac
15.11.2021

Dnes do polnoci máte poslednú šancu zahlasovať za svojich favoritov v rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu na sídlisku KVP. Na stránke www.sidliskokvp.hlasobcanov.sk nájdete dokopy 15 originálnych nápadov KVP-čkárov. Vyberáte si 3 občianske projekty a 3 až 4 zadania pre mestskú časť.

Neváhajte a podporte dobré a zaujímavé projekty, ktoré obohatia naše sídlisko.

Ďakujeme.

Viac
12.11.2021
Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie bude Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP od pondelka 15.11.2021 pre verejnosť otvorený nasledovne:
 
 • pondelok: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.
 • utorok: zatvorený
 • streda: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
 • štvrtok: zatvorený
 • piatok: 8:00 - 12:30 hod.
 
Odporúčame Vám, aby ste zvážili návštevu miestneho úradu a úradné záležitosti vybavovali formou emailu alebo telefonicky.
 
Telefónne čísla:
 • Osvedčovanie podpisov a listín: 055/789 06 15
 • Evidencia pobytu občanov: 055/789 06 18
 • Kancelária prvého kontaktu, evidencia psov, rybárske lístky: 055/789 06 10
 • Oddelenie sociálnych vecí: 055/789 06 19

Kontakty na jednotlivé oddelenia nájdete tu - http://www.mckvp.sk/kontakty/

Ďakujeme za pochopenie. Buďme zodpovední aj naďalej.

 

Viac
10.11.2021

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP o z n a m u j e občanom, že na základe požiadania Okresného súdu Košice II budú v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volení prísediaci. Pre obvod našej mestskej časti boli určení 4 prísediaci.

Viac
10.11.2021
Mesto Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom organizuje tento týždeň očkovanie v uliciach mesta. Na rôznych lokalitách bude pristavená mobilná očkovacia jednotka spolu s odborníkmi. Takisto bude všade možné diskutovať s epidemiológmi o očkovaní, imunite a prevencii pred ochorením.
 
Očkovanie bude prebiehať:
 • jednodávkovou vakcínou Janssen (Johnson & Johnson)
 • vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech.
 
Kde a kedy nájdete výjazdovú očkovaciu službu?
 • 10.novembra - Dolná brána, MČ Staré mesto (15.00 – 18.00 hod.)
 • 11.novembra - bezrampové parkovisko na Braniskovej ulice pri OC 12.Tip Top (15.00 – 18.00 hod.)
 • 13.novembra - Alžbetina ulica, MČ Staré mesto (15.00 – 18.00 hod.)
 • 14.novembra - pri OD Mier, MČ Sever (9.00 – 12.00 hod.)
 
Pridajte sa k skupine zaočkovaných ľudí a pomôžte tak nášmu mestu a nám všetkým. Ďakujeme.

 

Viac
09.11.2021
Ovocný sad je jedným z víťazných projektov minuloročného participatívneho rozpočtu. Práce mali byť v tomto období už v plnom prúde, no zatiaľ sa nekonajú. Prečo? To vám vysvetlíme.
 
Tomuto projektu sme sa začali venovať už na jar tohto roka spolu s predkladateľom samotného projektu Martinom Žecom, ako aj prizvanými odborníkmi. Ako prvé sme spoločne hľadali vhodnú lokalitu, keďže ovocný sad musí pozostávať z minimálne 30-tich stromov. Už tu nastali prvé komplikácie, keďže KVP je rozlohou malé, no husto obývané sídlisko. Na viacerých vytypovaných miestach sme narazili na problémy. Pozemok buď nebol v našej správe alebo tam už bola plánovaná iná investičná aktivita a prekážkou boli aj inžinierske siete. Po dohode sme preto ako vhodnú lokalitu vybrali územie pod Povrazovou a Stierovou ulicou blízko Myslavy, kde je utlmená doprava aj dostatok zelene. Ideálne miesto na zriadene oddychovo rekreačnej zóny.
 
Na jeseň tohto roka sa však objavili okolnosti, s ktorými sme vôbec nerátali. Ide o nový územný plán mestskej časti Myslava, ktorý v lokalite počíta s vybudovaním cesty, ktorá by mala slúžiť pre výstavbu nových domov. Tento problém sme začali riešiť s Útvarom hlavného architekta mesta Košice, kde sme nakoniec dospeli k dohode.
 
Ďalšou dôležitou skutočnosťou je aj plánovaná náhradná výsadba, ktorá je potrebná za výruby stromov pri niektorých našich projektoch. Podmienky určuje Okresný úrad, no dôležité je aj to, že táto výsadba je možná iba v mimovegetačnom období, teda sme limitovaní aj termínom, Sadiť môžeme najskôr až v marci budúceho roka.
 
Po stretnutí s predkladateľom projektu sme sa zhodli na strategickom riešení tak v prospech samotného projektu, ako aj záujmov mestskej časti. Projekt ovocný sad zrealizujeme na jar budúceho roka ako časť náhradnej výsadby. Rozhodnutie sme prijali aj s ohľadom na udržateľnosť projektu a zníženie rizík do budúcnosti.
 
Okolnosti sa síce zmenili, cieľ projektu však ostáva: krásne zelený a voňavý ovocný sad plný detí a KVP-čkárov, ktorí sa pod konármi stromov môžu porozprávať a oddýchnuť si. Na tomto projekte nám záleží a preto urobíme všetko, aby sme ho dokončili. Dôverujte nám.

 

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224