Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon   08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto   08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str    08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv    08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia    08.00 - 12.30 hod.
  Návštevné hodiny starostu
každý deň po telefonickej dohode
Sekretariát
055 / 789 06 37
sekret@mckvp.sk
  Sociálny podnik
Nové projekty


Zmluvy, objednávky a faktúry

Kalendár

Voľné pracovné miesta
Autovraky

Z aktuálneho diania

Na Zombovej ulici pribudlo parkovisko, zeleň aj bezbariérovosť
13.10.2021
Zombovu ulicu sme už začiatkom roka 2019 označili spolu s poslancami za jednu z najproblematickejších lokalít na sídlisku KVP. Situácia s parkovaním tam bola dlhodobo neúnosná a my sme sa preto rozhodli konať.
Vyčlenili sme finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, vyhlásili verejné obstarávanie a zamerali sme podzmené siete. To všetko trvalo približne polroka.
 
Následne sme čakali na vyjadrenie dotknutých orgánov, teda mesta Košice, Stavebného úradu ako aj Útvaru hlavného architekta. Byrokratické prekážky sme riešili zhruba 1 rok. Do toho prišla neočakávane pandémia a všetko sa opäť predĺžilo.
Po získaní stavebného povolenia sme mohli konečne požiadať miestne zastupiteľstvo o vyčlenenie financií na samotnú realizáciu projektu. Autorom projektu je dopravný inžinier Pavel Titl. Nasledovalo vyhlásenie verejného obstarávania a výber zhotoviteľa.
 
S realizáciou stavby začala firma STRABAG začiatkom augusta 2021. Na prelome mesiacov september a október boli práce ukončené. Aktuálne je na Zombovej ulici k dispozícii 58 legálnych parkovacích miest. Z toho 36 je vybudovaných z ekorastra, teda vodopriepustného povrchu, pretože myslíme aj na klimatické zmeny a inovatívne riešenia. Zvyšných 22 parkovacích miest je z asfaltovým povrchom.
 
Po 30-tich rokoch pribudol v danej lokalite aj bezbariérový chodník a bezbariérový priechod pre chodcov. KVP-čko má tak opäť menej bariér a priechody sú dostupnejšie aj pre imobilných či mamičky s kočiarmi.
To nie je všetko, v okolí parkoviska sme vysadili aj 14 nových stromov, pretože sa snažíme napĺňať našu víziu, a betónové plochy nahradzovať zeleňou.
 
V pláne je v najbližších dňoch ešte dobudovanie 5 nových parkovacích miest pred miestnym úradom a rekonštrukcia vjazdu na Zombovu ulicu od Triedy KVP. O detailoch prác Vás budeme ešte informovať.
 
Možno viac ako inokedy Vám ďakujeme za trpezlivosť. Aj tie najlepšie mienené plány niekedy potrebujú svoj čas. A my ten náš budeme aj naďalej využívať v prospech zlepšenia nášho sídliska, bezohľadu na dlhú cestu, ktorá k tomu niekedy vedie.

 

Viac
Chystáme pre Vás zbierku šatstva
11.10.2021
Oblečenie, hračky, topánky či domáce potreby budete môcť priniesť 22.októbra v čase od 15:00 do 19:00 hod. do garážových priestorov miestneho úradu.
 
Odovzdávanie vecí bude prebiehať za sprísnených hygienických opatrení. Je potrebné mať rúško a dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Do garážových priestorov sa vstupovať nebude. Zamestnanec úradu od vás prevezme prinesené veci vonku - pred vstupom do garáže.
 
Dovtedy môžete využívať na účely pomoci kontajnery na šatstvo, ktoré sú k dispozícii.
Ďakujeme za pochopenie.

 

Viac
Nové stromy sadili celé rodiny
09.10.2021
ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste svoj víkendový čas využili v prospech zelenšieho sídliska. Naša mestská časť sa rozrástla o 50 nových stromov v rôznych lokalitách, ktoré sme vyberali spolu s odborníkmi.
 
Stromčeky prišlo v sobotu vysadiť takmer 100 KVP-čkárov, nechýbali rodiny s deťmi, dobrovoľníci, zamestnanci úradu, vedenie mestskej časti aj naši poslanci.
 
Sadenie stromov života organizovala mestská časť v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc. Prvé malé stromčeky našli svojich hrdinov, ktorí ich s láskou zasadilinJe to naše heslo a chceme sa ním riadiť aj naďalej.
 
Zeleň na našom sídlisku zostáva prioritou.

 

Viac
Kontajnerové šatne s príslušenstvom pre multifunkčné ihrisko
08.10.2021

Hlavným cieľom projektu je modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštrukúry tak, aby to vyhovovalo moderným štandardom, a tým rovnako aj k zlepšeniu kvality života obyvateľov našej mestskej časti a Košického kraja.

Realizáciou projektu - zabezpečením kontajnerovej šatne s príslušenstvom vybudujeme zázemie pre multifunkčné ihrisko v Drocárovom parku, ktoré je v súčasnosti v procese rekonštrukcie. Týmto vytvoríme kvalitnejšie podmienky pre trávenie voľnočasových, športových a spoločenských aktivít nie len pre obyvateľov nášho sídliska ale celého regiónu. 

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom

Názov projektu - Kontajnerové šatne s príslušenstvom pre multifunkčné ihrisko

Výška dotácie Košického samosprávneho kraja - 5 000 eur

https://web.vucke.sk/sk/

 

Viac
05.10.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev na území MČ Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 15.10.2021 do 12.00 hod.

Viac
Kontajnery na šatstvo sú k dispozícii nonstop
05.10.2021

Viacerí z Vás sa pýtate na miesta, na ktorých v rámci sídliska KVP môžete nájsť kontajnery na šatstvo. Prinášame Vám preto aktuálny prehľad ich umiestnenia.

  • 2x v areáli miestneho úradu (areál miestneho úradu je po pracovnej dobe uzamknutý)
  • 1x k štátnej polícii na Dénešovej ulici
  • 1x pri parkovisku za OC Iskra

Kontajnery sú pravidelne monitorované prevádzkovou spoločnosťou Ekocharita Východ Slovenska. Na každom z nich nájdete aj kontakt na nonstop 24-hod linku, na ktorú môžete volať v prípade, že dôjde k ich poškodzovaniu, preplneniu alebo jednoducho zbadáte akýkoľvek problém v ich okolí. V prípade, že máte viac vecí ako je kapacita kontajnera, na uvedenom telefónnom čísle si viete dohodnúť ich odvoz priamo od Vás z domu.

Vyzbierané veci poputujú ďalej na charitatívne účely a ľuďom v núdzi. Využite tieto nádoby na veci, ktoré máte doma a zaberajú Vám miesto a ani neviete, ako môžu byť pre niekoho v ťažšej životnej situácii užitočné.

Koncom mesiaca chystáme aj zbierku šatstva, o presnom termíne a detailoch Vás budeme informovať v najbližších dňoch. Využívaním týchto nádob zároveň prispejete aj k zníženiu komunálneho odpadu.

Ďakujeme

Viac
Dôležité pokyny k Sadeniu stromov života
04.10.2021
Na sídlisku KVP nás v sobotu 9.10.2021 čaká dobrovoľnícka akcia Sadenie stromov života. Keďže sa ako mesto Košice nachádzame v II.stupni ohrozenia v rámci COVID-automatu, prečítajte si pokyny, ktorými sa budeme riadiť.
 
  • Akcia sa uskutoční v režime OTP. Je preto potrebné so sebou priniesť doklad o očkovaní, prekonaní covidu alebo mať aktuálny test s negatívnym výsledkom.
  • Stretnutie všetkých účastníkov bude ráno o 9:00 hod. na Jasuschovej č.26 - pri venčovisku.
  • Následne budete rozdelení do jednej z piatich skupín, na čele každej bude zodpovedný teamleader.
  • Stromy sa budú sadiť na miestach vyznačených v priložených mapkách.
  • Pomôcky a náradie zabezpečí mestská časť, potrebujete iba dobrú náladu a chuť pomôcť dobrej veci.
Tešíme sa na všetkých hrdinov, ktorí si prídu zasadiť svoj vlastný strom. Veríme, že prídete so svojimi rodinami, susedmi či známymi a spoločne priložíme ruku k zelenšiemu sídlisku. Pretože také ho chceme mať.
 
V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na telefónnom čísle - 055/ 789 06 32 alebo maily - sks@mckvp.sk. Sme tu pre Vás.

 

Viac
Ďakujeme za Vaše nápady do participatívneho rozpočtu
01.10.2021
Pridávanie nápadov v rámci druhého ročníka participatívneho ročníka na sídlisku KVP je ukončené.
Zaevidovali sme od Vás dokopy v oboch kategóriách 23 nápadov, z čoho máme veľkú radosť. Aj to je znakom toho, že Vám na našom sídlisku záleží.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili! V mesiaci október zasadne odborná komisia, ktorá posúdi realizovateľnosť prihlásených projektov a rozhodne o tom, ktoré postúpia do hlasovania. O všetkom Vás budeme priebežne informovať tak, ako doteraz.
 
Máme radosť, že sa zapájate do participatívnych procesov, ktoré pre Vás robíme.

 

Viac
Aktuálne možnosti testovania na sídlisku KVP
27.09.2021

Mnohí sa na nás obraciate s otázkou, kde sa môžete ísť na sídlisku KVP otestovať. Zisťovali sme za vás a prinášame Vám aktuálne informácie.

Antigénové testovanie zabezpečuje momentálne iba Poliklinika Cottbuská (prízemie v zadnej časti budovy, vchod z parkoviska).

Odberné miesto je k dispozícii od pondelka do nedele v čase od 7:30 do 11:30 hod, a od 12:30 do 17:30. Poobedná prestávka a dezinfekcia priestorov v čase od 11:30-12:30 hod.

Cena antigénového testu :10,90 eur. Pripomíname, že na testovanie sa treba objednať na presný čas prostredníctvom stránky: https://www.rychlotest-covid.sk/

Vyberiete si miesto a čas, ktorý vám vyhovuje a vyplníte formulár s osobnými údajmi. Po úhrade platobnou kartou Vám príde potvrdzujúci e-mail o rezervácii na konkrétny deň a čas. Na výsledky nie je potrebné čakať. Výsledok antigénového testu Vám príde do 20 minút formou SMS a PDF certifikátu do e-mailu.

Výmenník Wuppertálska ani ProCare Poliklinika nezabezpečujú testovanie.

 

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224