Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 20.06.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Pokračovanie v realizácii vodorovného dopravného značenia

Vážení občania KVP,                           
MČ KVP realizuje vyznačenie čiar na parkovacích miestach v dňoch: 10. - 11. októbra 2018 od 8:00 do 16:00 hod.:
- na Klimkovičovej č. 2-16 oproti blokom,
- na Bauerovej č. 20 – 24 pri blokoch,
- na Bauerovej  medzi č. 24 – 9 na spodnom rade,
- na Bauerovej 3 pri blokoch
- na Húskovej č. 5 – 19 pri blokoch.
Realizácia vodorovného dopravného značenia prebieha podľa stanovenej príslušnej normy STN 73 6056 pre šírku parkovacieho miesta 240 cm a dĺžku parkovacej čiary 450 cm.
V týchto dňoch Vás žiadame o parkovanie vozidiel mimo týchto parkovacích miest. Ohľaduplnosť Vás občanov urýchli prácu na vyznačenie parkovacích miest.
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme    
                                                                                                 MČ Košice – Sídlisko KVP   

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224