Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 25.02.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Zasadnutie zastupiteľstva prinieslo dôležité uznesenia

Miestni poslanci mali v stredu (25.9.) na programe zastupiteľstva 16 bodov, medzi ktorými sa nachádzali aj témy týkajúce sa hospodárenia za prvý polrok:

-správa obvodného oddelenia policajného zboru o bezpečnostnej situácii
-správa mestskej polície
-monitorovacia správa k rozpočtu
-správa kontrolórky o kontrolnej činnosti

Prijatá bola aj 4.zmena rozpočtu, na základe ktorej zastupiteľstvo odsúhlasilo:

-3000 eur na hydrogeologický prieskum k prameňu, ktorý vyviera pod mostom, aby sme vedeli, čo ďalej a ako túto vodu využiť v prospech sídliska.

-3000eur na vypracovanie projektovej dokumentácie k zvýšeniu bezpečnosti pri školách, ktorou by sme chceli zabrániť vzniku nebezpečenstiev ohrozujúcich naše deti pri strete s autami

-500eur na spolufinancovanie podujatia “24hodinové verejné korčuľovanie,“ spojené so zápisom do Guinessovej knihy rekordov

Zastupiteľstvo svojim hlasovaním podporilo aj 3 žiadosti na eurofondové projekty:

-Elektronabíjaciu stanicu, kde vyčlenenou sumou z rozpočtu 6000eur sa môžeme zapojiť o dotáciu z Ministerstva hospodársta a v prípade, že budeme úspešní, bude nám táto suma refundovaná z európskych fondov.

-Snahu o riešenie parkovania formou smart riešení.

-Zapojenie sa do programu Interreg-Via carpatia, kde by sme spoločne s maďarským partnertom vedeli v budúcom roku spolupracovať a realizovať spoločensko-výmenné aktivity.

Ďakujeme poslancom za konštruktívnu diskusiu ako i aktívnym obyvateľom, ktorí prišli na rokovanie a zaujímali sa o dianie v našej mestskej časti. Bez spolupráce s Vami to nepôjde.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224