Vodiči na Jasuschovej ulici pozor!

V súvislosti s obnovou vodorovného dopravného značenia sa na Jasuschovej ulici č.24 a 26 v strede vozovky vyznačila prerušovaná a plná pozdĺžna čiara (V1a a V2a). V danom úseku, kde komunikácia prechádza do zákruty si vodiči v minulosti zvykli pozdĺžne parkovať na pravej strane komunikácie v smere ku Bille.

Upozorňujeme vodičov, že  v súčasnej dobe pozdĺžne parkovanie na Jasuschovej ulici nie je v súlade so zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.!

Citácia zo zákona:

Zastavenie a státie

§ 23

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.“

Podľa tohto ustanovenia, ako aj usmernenia dopravného inšpektorátu, sú vodiči povinní pri státi vozidla ponechať prejazdný jazdný pruh o šírke 3m – merané od obrubníka po stredovú čiaru! Keďže šírka komunikácie v danom mieste je cca 7m, jeden jazdný pruh má 3,5m, to znamená, že státie je v tomto úseku vylúčené.

Ďakujeme.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224