Harmonogram obnovy parkovacích čiar od 25.5.2020 – 28.5.2020

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP pokračuje v obnove vodorovného dopravného značenia. V dňoch od 25.5.-28.5.2020 bude prebiehať striekanie parkovacích čiar na ďalších uliciach.

Prosíme Vás, aby ste v čase od 8:00-16:00 neparkovali na daných miestach a umožnili nám pracovať. Autá, brániace v realizácií prác budú odtiahnuté.

Ďakujem za rešpektovanie usmernení a Vašu spoluprácu.

 

Harmonogram obnovy parkovacích čiar na 22. týždeň t. j. od 25.5.2020 do 28.5.2020

7. etapa

     

25.5.2020

Dénešova

19 - 13 oproti blokom

Od priechodu pre chodcov a oproti blokom číslo 19 – 33

Čordákova

23 - 41 oproti blokom

Oproti blokom číslo 23 až 27 a blokom číslo 35 až 39

Húskova

21 - 29 pod blokmi

od priechodu pre chodcov pri bloku číslo 21 po asfaltový ostrovček pri bloku číslo 29

Cottbuská

Poliklinika

z južnej strany Polikliniky pod budovou a zo západnej strany veľkého parkoviska miesta pozdĺž Trieda KVP na parkovisku Poliklinika

Zombova

3/Húskova 1

Z boku bytovky Húskova 1 po vjazd do výmeničky na Zombovej 3

 

8.etapa

     

26.5.2020

Wurmova

2 - 4 pod vežiakmi

Oproti zadným blokom na Dénešovej 57 - 63

Zombova

3 - 43 pod vežiakom

od vjazdu do výmeničky na Zombovej 3 po vežiak na Zombovej 43 z boku

Húskova

29 - 35 pod blokmi

od asfaltového ostrovčeka pred blokom číslo 29 po asfaltový ostrovček pred blokom číslo 35

Húskova

21 - 25 pod blokmi

od priechodu pre chodcov pred blokom číslo 21 po rozhranie bytoviek číslo 25 a 27

Cottbuská

Poliklinika

miesta z južnej strany bližšie ku blokom Cottbuská 11 a severné státia nad nimi

 

9. etapa

     

27.5.2020

Húskova

35 - 37 pod a oproti blokom

od asfaltového ostrovčeka pred blokom číslo 25 po priechod pre chodcov pri bloku číslo 37 aj oproti blokom

Hemerkova

21 - 24 pod blokmi

priechodu pre chodcov pred blokom číslo 21 po kontajnerovisko oproti bloku číslo 29

Cottbuská

Poliklinika

z východnej strany oproti blokom číslo 16 – 18

Dénešova

69 - 77 pod blokmi

medzi ostrovčekmi so zeleňou

Bauerova

Billa

dolné parkovisko pod Billou najjužnejšie parkovacie miesta od Jasuschovej 2

 

10. etapa

     

28.5.2020

Hemerkova

21 - 34 pod blokmi

od priechodu pre chodcov pred blokom číslo 21 po ostrovček so zeleňou pri bloku číslo 34

Cottbuská

pri pošte

 

11 z boku od cesty ku Poliklinike

oproti veľkému parkovisku pri Poliklinike

Bauerova

oproti výmeničke pri bloku číslo 21

 

Stierova

7, 13 a 15 pod blokmi

OPRAVA

Klimkovičova

20 - 24 oproti vežiakom

medzi vjazdy do areálov novostavieb

 

 

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224