Hlasujte v participatívnom rozpočte

Milí KVP-čkári, 

nezabudite, že je spustené hlasovanie v rámci prvého ročníka Participatívneho rozpočtu na KVP. Svoj hlas môžete dať 3 občianskym projektom a 3 zadaniam pre mestskú časť. Vaše hlasy budú zarátené po zadaní SMS kódu, ktorý obdržíte po vyplnení krátkeho dotazníka. Hlasovanie je bezplatné, je len na vás ktoré nápady podporíte. Nezabudnite, hlasujeme len do 15.11.2020! Víťazné projekty sa budú realizovať v roku 2021. 

Videonávod nájdete na našom facebookom profile -https://www.facebook.com/MESTSKACASTKVP/videos/352869092641757

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224