Mestská časť KVP bude od 1.februára 2024 fungovať v obmedzenom režime

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP bude od 1.2.2024 fungovať v obmedzenom režime. Na 80% budú znížené aj platy zamestnancov úradu. Opatrenia boli prijaté z dôvodu nevyplatenia podielových daní v plnej výške od mesta Košice za 4 mesiace roka 2023. Mestská časť je vplyvom tohto rozhodnutia v strate 221 042 eur. Pre obyvateľov KVP to znamená, že svoje záležitosti si budú musieť vybaviť do štvrtka dopoludnia, v piatky bude úrad úplne zatvorený.

Napriek zavedeným úsporným opatreniam už v roku 2023 nebolo možné nepriaznivú finančnú situáciu, spôsobenú mestom Košice, zvrátiť. Ak nechceme miestny úrad zatvoriť, musíme prijať nepopulárne kroky. Som sklamaný z nečinnosti mesta, pretože v konečnom dôsledku na to doplácajú  občania sídliska a zamestnanci úradu. Tí si zodpovedne plnia svoj prácu a robia všetko preto, aby naše sídlisko napredovalo. Opatrenia sa neprijímajú ľahko, keďže ich v konečnom dôsledku a v určitej miere pocítia všetci, ktorí žijú na KVP. Aj to je dôvod, prečo začínam od seba a pozastavujem si vyplácanie môjho platu, ktorý poberám v základnej výške 5 rokov,“ uviedol starosta MČ Košice - Sídlisko KVP Ladislav Lörinc.

O šetriacich zásahoch informoval starosta poslancov miestneho zastupiteľstva KVP na stredajšom rokovaní. Súčasťou opatrení je okrem pozastavenia vyplácania platu starostu od februára 2024 aj skrátenie odmeny zástupcu starostu z 800 na 400 eur. Znížila sa aj položka určená na odmeny poslancov, a to na úroveň 53% oproti rozpočtu minulého roku.

Šetriace opatrenia boli súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2024, ktorý odsúhlasili miestni poslanci. Zahŕňajú aj pozastavenie všetkých kultúrnych akcií, minimalizáciu športových podujatí a obmedzenie vydávania miestneho občasníka KVaPka. Mestská časť sa nevyhne ani  pozastaveniu realizácie projektov z participatívneho rozpočtu a poskytovaniu dotácii. Znížené budú aj financie určené pre Podnik služieb, ktorý zabezpečuje napríklad kosenie sídliska, z 243 500 eur na 180 000 eur. Obmedzenia sa dotknú aj výdavkov na zimnú údržbu, čistotu verejných priestranstiev a opravy ciest. Ohrozené sú aj pripravované projekty z eurofondov.

„Už rozpočet na rok 2023 zahŕňal úsporné opatrenia, ale rozpočet na rok 2024 je najhorší rozpočet v histórii mestskej časti. Bez získania externých zdrojov budeme vedieť zabezpečiť služby iba v nevyhnutnom minime,“ uviedla vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu Viera Háberová.

Starosta Ladislav Lörinc hovorí, že „mestská časť už nemá kde šetriť“ a na konci roka 2023 musela čerpať rezervný fond na úhradu miezd a odvodov za zamestnancov. Samospráva vstúpila do roku 2024 s neplánovaným zadlžením vo výške nevyplateného podielu na výnose z dane z príjmov FO za rok 2023. V mesiaci január 2024 boli pozastavené všetky výdavky MČ KVP okrem zmluvne dohodnutých v predošlom období. Nebolo ani na úhrady energií.

Voči konaniu mesta Košice už mestská časť podnikla viacero právnych krokov - podnety na prešetrenie možného porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívania právomoci verejného činiteľa a neplnenia povinnosti verejného činiteľa zo strany primátora mesta Košice. Okresný súd z Banskej Bystrice už vydal platobný rozkaz mestu Košice na úhradu 221 042 eur.

Mesto Košice vyčlenilo mestským častiam iba 10% z podielových daní, ktoré mesto malo v rozpočte na rok 2023, návrh na rok 2024 je rovnaký. Pre porovnanie Mesto Bratislava vyčleňuje mestským častiam 32% podielových daní mesta.

 

OPATRENIA OD 1.2.2024

Mzdová oblasť

 1. Od 01.02.2024 je na dobu neurčitú pozastavené vyplácanie platu starostu.
 2. Skrátená je odmena zástupcu starostu z 800 na 400 eur.
 3. Odmeny poslancov na rok 2024 sú rozpočtované na úrovni 53% oproti minulému roku.
 4. Platy zamestnancov sú rozpočtované na 90 % oproti r. 2023, preto budú úväzky zamestnancov od 01.02.2024 skrátené na 80 %, čo znamená obmedzenie služieb pre občanov MČ – skrátená prevádzka vo štvrtok a zatvorenie úradu v piatok.
 5. Odmeny zamestnancov boli v roku 2023 vyplatené vo výške 0 eur, pre rok 2024 sa neráta so zmenami.

 

Prevádzkové výdavky

 1. Energie v rozpočte na rok 2024 sú pokryté na 80 % skutočnej potreby na základe splátkových kalendárov.
 2. Údržba budov – je vo výške 10 000 eur, pričom máme havarijný stav v budove úradu (prasknuté potrubie), v budove na Bauerovej ulici je rovnako havarijný stav (zateká voda zo strechy na schodisko v bloku „A“).
 3. Repre fond je v roku 2024 znížený na 100 eur (minulý rok bol 2 000 eur).
 4. Výdavky na marketing v roku 2023 boli 1 500 eur, v roku 2024 sú vo výške 100 eur.
 5. Participatívny rozpočet nebude, pozastavujeme aj realizáciu projektov z minulého roka, čím dôjde k úspore 40 000 eur.
 6. Občasník KVaPka obmedzujeme na 2 čísla ročne, vďaka čomu počítame s úsporou cca 3 600 eur.
 7. Podujatia kultúra – pozastavené sú všetky akcie s výnimkou tých, ktoré boli zazmluvnené ešte v roku 2023 (pokles z 12 699 eur na 6 785 eur).
 8. Šport a ihriská (údržba) zníženie 10 829 eur na 4 135 eur na rok 2024, čo je zníženie viac ako 50%.
 9. Podnik služieb – zníženie z 243 500 eur na 180 000 eur na rok 2024, pričom Podnik služieb požadoval rozpočet na 360 000 eur.
 10. Súvislé opravy ciest, údržba a VDZ, ZDZ  -  bolo 15 000 eur, teraz je v rozpočte 6 500 eur.
 11. Zimná údržba bola v roku 2023 vo výške 75 000 eur, na rok 2024 je vo výške 60 000 eur.
 12. Nakladanie s odpadovými vodami (3 054 eur v roku 2023) v roku 2024 je 1 000 eur – nákup kalových košov, poklopov a čistenie vpustov.
 13. Znižovanie znečisťovania – nákup vreciek na psie exkrementy z 2 500 eur na 500 eur.
 14. Údržba verejných priestranstiev – zemina, zeleň zníženie o 14 930 eur.
 15. Denné centrum z 10 947 eur na 2 326 eur (denné centrum – mzdy iba na 2 mesiace pre vedúce klubov).
 16. Kancelárske potreby z 5 000 eur na 2 400 eur, tonery zo 600 eur na 480 eur, OOPP z 500 eur na 240 eur.
 17. Mládežnícky parlament – z 300 eur na 100 eur.
 18. Auto s vodičom – nemáme.
 19. Starosta nemá vlastný talár.
 20. Dotácie v kompetencii starostu na rok 2024 nie sú navrhované.

 

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!