Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 23.05.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

UDEĽOVANIE VEREJNÝCH OCENENÍ KSK

Udeľovanie verejných ocenení sa už stalo významnou tradíciou Košického samosprávneho kraja a ocenení jednotlivci a kolektívy sa aj Vašou zásluhou dostanú do povedomia širokej verejnosti nielen vášho mesta, vašej obce, ale aj ostatných obyvateľov Košického samosprávneho kraja.
         Verejnými oceneniami sú „Cena Košického samosprávneho kraja“. „Cena predsedu Košického samosprávneho kraja“ a „Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja“.
         Cena sa udeľuje najviac piatim osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám na základe návrhov poslancov zastupiteľstva, poslaneckých klubov pri zastupiteľstve, mestských a miestnych zastupiteľstiev pôsobiacich v KSK, občianskych združení, humanitárnych, kultúrnych, cirkevných, umeleckých, vedeckých, vzdelávacích, podnikateľských a športových inštitúcií ako aj vynikajúcich osobností Košického samosprávneho kraja.
         V roku 2018 je termín predkladania návrhov na verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja stanovený do 30. septembra 2018.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224