Zavádzajúce vyhlásenia v súvislosti s parkovaním na KVP

Dňa 21.7.2016 vyšlo v jednom košickom denníku pod titulkom „Ego starostu Halenára pripravilo MČ KVP o investíciu 25 000€!“ tlačové vyhlásenie pána Burdigu, konateľa firmy UNI. Táto firma má prenajaté priestory bývalej MŠ na Bauerovej č. 1. - tu na KVP. Prenajaté priestory slúžia firme UNI ako výrobňa pečiva. Vo vyhlásení sa UNI vyjadruje k môjmu textu na Facebook-u o parkovaní firemných áut UNI na KVP takto: „Nemáme dôvod parkovať naše motorové vozidlá mimo areálu Bauerova 1 a ani sme ich nikdy neparkovali na verejných parkoviskách určených pre občanov KVP.“ V tlačovom vyhlásení sa ďalej uvádza, že „p. Halenár vydáva zavádzajúce vyhlásenia, že pekáreň UNI strpčuje život obyvateľom KVP“ ... „rozhodli sme sa s okamžitou platnosťou zastaviť plánovanú investíciu prevyšujúcu 25tis.
Eur do rekonštrukcie fasády...“. Ďalej je pánom Burdigom predkladaný jeho záver, že som svojim konaním spôsobil „nepriamo MČ KVP priamu škodu vo výške 25tis. Eur, keďže minimálne túto čiastku bude musieť investovať MČ do rekonštrukcie a opráv z vlastných zdrojov.“

Na tieto vyhlásenia musím ako starosta KVP zareagovať nasledovne. Čo sa týka škody 25tis. Eur, ktorú som údajne mal spôsobiť mestskej časti: dňa 4.4.2016 podala UNI na úrad MČ žiadosť o vyjadrenie k „stavebnej úprave...na Bauerovej ul.č.1...“, v ktorej uvádza, že sa jedná o „jednoduchú výmenu okennej konštrukcie za kombinovanú okenno/dvernú.“ UNI teda plánovala vykonať v objekte jednoduchú stavebnú úpravu – avšak bez uvedenia sumy – a nie 25tis. Eur, ako tvrdí vo vyhlásení. A už vôbec UNI neplánovala investovať do rekonštrukcie fasády - ale zlepšiť podmienky prevádzky. Teda logicky MČ nemusí investovať minimálne 25tis. Eur z vlastných zdrojov, ako sa tvrdí v tlačovom vyhlásení.  Pretože žiadne stavebné úpravy fasády nie sú nutné a MČ ich neplánovala.

Na úrade MČ máme podnety, opisujúce dlhoročný problém hluku z prevádzky. Pri rozhovoroch s občanmi Jasuschovej ulice mi bolo opakovane zdôrazňované riešiť hluk, ktorý sa šíri z prevádzky UNI aj v skorých ranných hodinách. A to z dôvodu, že pre tam bývajúcich občanov je to veľmi rušivé.

Autá firmy UNI parkovali v areáli pred tabuľou „Zákaz parkovať a súkromný pozemok“, pričom MČ ani mesto firme UNI pozemok nepredali. Po zverejnení fotografií firemných áut UNI parkujúcich pred touto tabuľou, bola ihneď odstránená. Vyzerá to tak, že niekto úmyselne a svojvoľne označil mestský pozemok za svoj. Jestvuje niekoľko fotografií, dokazujúcich parkovanie áut UNI mimo areálu a na verejných parkoviskách. Včítane auta, ktoré sa objavuje v médiách vedľa osoby pána Burdigu. Takže autá UNI zaberajú miesta pre občanov.

Ak samospráva bude musieť investovať do budovy bývalej MŠ, tak to bude najskôr v interiéri a preto, aby ju vedela používať pre svoje účely – napr. aby z nej bola opäť MŠ. Máme podklady o  prudkom náraste žiadostí o umiestnenie detí do MŠ. Niekde záujem prevyšuje možnosti MŠ aj viac ako dvojnásobne. Aj preto chceme po analýze vstúpiť do rokovania s mestom ako zriaďovateľom a stav v počte miest v MŠ na KVP zlepšiť.

 

Ing. Alfonz Halenár

starosta MČ

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!