Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.03.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Vo vybíjanej sa opätovne najlepšie darilo žiakom zo základnej školy Mateja Lechkého

V stredu 25. apríla 2018 mestská časť v spolupráci so Základnou školou Mateja Lechkého pripravila "Turnaj o pohár Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vo vybíjanej" pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Turnaja sa zúčastnili žiaci 3-och škôl, ktoré súťažili o najlepšie umiestnenie vo vybíjanej zmiešaných družstiev mladších žiakov. Jeho víťazom sa stal tím zo ZŠ Mateja Lechkého, druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Starozagorská 8 a tretie miesto patrilo žiakom zo ZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50.

V tomto roku Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zabezpečila okrem pohárov, diplomov a medailí pre účastníkov podujatia aj rozlišovacie dresy.

Za pomoc ďakujeme spoluorganizátorovi turnaja - Základnej škole Mateja Lechkého, učiteľke telesnej výchovy Mgr. Silvii Hricovej za rozhodcovskú činnosť, a samozrejme všetkým pedagógom a družstvám za ich účasť a fair - play hru.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975