Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
 

Ing. Janu Timkovú


V prípade potreby môžete zapisovateľku kontaktovať osobne v sídle miestneho úradu, telefonicky na nižšie uvedené telefónne číslo alebo formou e-mailu.

 

Kontaktné údaje:
Ing. Jana Timková 
Miestny úrad Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice
2. poschodie, č. dverí 14
telefón: 055/7890634
email: jana.timkova@mckvp.sk


 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224