Referent správy majetku

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 1. októbra 2022 na pozíciu :

Referent správy majetku

 

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie výhodou
 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, práca s internetom
 • práca v IS KORWIN vítaná

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • komunikatívnosť a flexibilita
 • spoľahlivosť a samostatnosť
 • schopnosť zvládať záťažové situácie
 • schopnosť pracovať v tíme
 • vodičský preukaz typu B výhodou

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Platové zaradenie:

 • funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Pracovná náplň:

-  vedenie komplexnej agendy evidencie vlastného majetku a majetku zvereného do správy
    podľa jednotlivých druhov majetku

-  zodpovednosť za inventarizáciu majetku mestskej časti

-   príprava návrhov na vyradenie poškodeného a nepotrebného majetku mestskej časti

-   nákup drobného spotrebného materiálu, kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov pre
    miestny úrad

-   vedenie evidencie faktúr a zabezpečenie ich úhrad za oddelenie, zabezpečovanie ostatných
    pravidelných platieb na základe zmlúv

-   spolupráca pri príprave rozpočtu za oddelenie a priebežné sledovanie jeho čerpania 

-  zabezpečenie dodávky služieb spojených s užívaním nebytových priestorov (voda, teplo,
   elektrická energia) pre budovy v majetku mestskej časti ako aj budovy zverené do správy
   mestskej časti a komunikácia so zmluvnými dodávateľmi týchto služieb

-  zabezpečenie pravidelných revízii elektriny, plynu, bleskozvodov pre budovy v majetku
   mestskej časti ako aj budovy zverené do správy mestskej časti

-  zabezpečovanie deratizácie a ostatnej ochrany proti škodcom v budovách v majetku
    mestskej časti ako aj v budovách zverených do správy mestskej časti

-  sledovanie stavu vlastného majetku a majetku zvereného do správy mestskej časti,
   zabezpečenie opráv a údržby tohto majetku

-  riešenie vzniknutých škodových (poistných) udalostí, komunikácia s poisťovňou

-  vyhotovovanie objednávok a evidencia centrálnej knihy objednávok

-  objednávanie kníh, novín, časopisov a vedenie ich evidencie

-  evidencia kľúčov, pečiatok a pod.  

 

 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční - osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.  

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do

23. 9. 2022  (piatok) do 12:00 hodiny na adresu:  

 

Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP

Trieda KVP č. 1

040 23 Košice

 

alebo e-mailom na: k1k@mckvp.sk

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!