Referent oddelenia výstavby so zameraním na stavebnú činnosť, evidenciu budov, hazardné hry

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 18. septembra 2023 na pozíciu : 

referent oddelenia výstavby

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu: 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)
 • ovládanie  práce s PC – Microsoft Office, práca s internetom
 • práca v IS KORWIN vítaná 

Iné kritéria a požiadavky: 

 • flexibilita a komunikatívnosť
 • analyzovanie a riešenie problémov 
 • schopnosť pracovať v tíme 
 • spoľahlivosť, samostatnosť
 • prax v samospráve, prípadne v štátnej správe vítaná

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania 
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu
 • písomný súhlas uchádzača  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové zaradenie: 

 • funkčný plat na ponúkanú pozíciu  stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je od 1 400,- € v závislosti od  pracovných skúseností uchádzača

Pracovná náplň: 

 • príprava podkladov a stanovísk k projektovým dokumentáciám pre územné a stavebné konanie, účasť na konaniach o zmene stavby pred dokončením a na kolaudačných konaniach
 • odborná znalosť v právnych predpisoch, najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a iné súvisiace predpisy
 • zabezpečovanie a kontrola všetkých úkonov a prác realizovaných dodávateľsky v rámci investičnej výstavby financovanej zo zdrojov mestskej časti, mesta Košice, zo štátnych dotácií a iných externých zdrojov
 • vykonávanie stavebného dozoru na investičných akciách
 • zabezpečovanie prác pri rekonštrukcii a modernizácii objektov v majetku a správe mestskej časti a ich kontrola
 • príprava podkladov pre verejné obstarávania
 • zabezpečovanie údržby a opráv miestnych komunikácií a chodníkov dodávateľským spôsobom
 • vedie evidenciu rozkopávok miestnych a účelových komunikácií
 • rieši podnety občanov v oblasti miestnych a účelových komunikácií a chodníkov
 • vydáva stanoviská k prevádzkovaniu hazardných hier a vykonáva správu odvodov z hazardných hier v zmysle zákona o hazardných hrách
 • vedie evidenciu budov, súpisných a orientačných čísiel v mestskej časti, prideľuje súpisné a orientačné čísla a vydáva oznámenia o ich pridelení
 • vedenie spisovej agendy

 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční – osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba kandidátov spĺňajúcich všetky požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.  

Žiadosť  o prijatie  do zamestnania  spolu s  požadovanými  dokladmi  doručte v termíne do

31. 8. 2023 (štvrtok) do 15:00 hodiny na adresu:

 

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP

Trieda KVP č. 1

040 23 Košice

 

alebo emailom na: kariera@mckvp.sk

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!