Územný plán

Územný plán

[Zadanie pre Územný plán mesta Košice]
04.01.2017

Pripomienky a návrhy Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pre spracovanie nového územného plánu mesta Košice.
Vyhodnotenie stanoviska a pripomienky, s návrhom na rozhodnutie o stanovisku a pripomienke k návrhu.

Viac
18.10.2016

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP oznamuje verejnosti, že svoje pripomienky k návrhu zadania pre pripravovaný Územný plán mesta Košice môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP zasielať na adresu vystavba@mckvp.sk do 20.10.2016.

Viac
[Ak sa  chcete  vyjadriť k rozsahu hodnotenia vplyvov strategického dokumentu: ,,Územný plán mesta Košice“]
02.12.2015

Váš názor k tomuto rozsahu hodnotenia z hodnotenia vplyvov  strategického dokumentu môžete zaslať najneskôr do 10.dní od jeho zverejnenia

Viac
[Ak sa chcete zúčastniť na riešení stratégie rozvoja dopravy]
10.11.2015

Správa  o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice" spolu s návrhom strategického dokumentu a netechnickým zhrnutím.

Viac
[Nový územný plán mesta Košice]
07.10.2015

Dňa 25.septembra 2015 sa na pôde mesta Košice uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta, útvaru hlavného architekta, spracovateľov ÚP a zástupcov mestských časti.

Viac

Dokumenty na stiahnutie

Legenda k územnému plánu
veľkosť: 382.94 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224