Pozvánka na II. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu

 

  1.  Otvorenie
       a) Schválenie programu rokovania  
       b) Voľba návrhovej komisie
       c)  Určenie overovateľov zápisnice

  2.  Slovo pre verejnosť

  3.  Kontrola plnenia uznesení

  4.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.09.2022 do 30.11.2022

  5.  Informatívna  správa  o  zrealizovaných  rozpočtových  opatreniach  za  obdobie  apríl - september 2022

  6.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október 2022

  7.  Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 6, 7, 8, 9/2022         

  8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Sídlisko KVP na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna   2023

  9.  Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2023

10.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2023 a roky 2024, 2025

11.  Andromeda - Bytový komplex s polyfunkciou – 1, 2. Etapa – žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre       územné konanie   

           12.  Supermarket FRESH KVP II. - žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie       

13.  Stanovisko k projektovej dokumentácii „Dom seniorov mestskej časti Košice - KVP“ – zmena stavby pred dokončením       

14.  Nájom nabíjacej stanice a parkovacích miest pre elektromobily v prospech Západoslovenskej energetiky, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

15.  Zavedenie uličného systému – vznik 3 nových ulíc zo severnej strany ulice Jána Pavla II.

16.  Návrh plánu zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2023             

17.  Interpelácie

18.  Otázky poslancov

19.  Rôzne

20.  Záver

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                       Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.    

                                                                                                        starosta mestskej časti

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!