Rozpočet na rok 2016

Rozpočet MČ KVP na rok 2016 je v súlade s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií  je vyrovnaný. 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224