Sociálny podnik KVP hľadá nových pracovníkov!

V roku 2019 vznikol na našom sídlisku prvý sociálny podnik v Košiciach. Doposiaľ sme venovali čas príprave priestorov a etablovaní firmy. Začali sme aj s výkonom jednoduchších prác, najjprv pri zalievaní stromov, ktoré sme na jeseň vysadili a v zimných mesiacoch aj pri zabezpečovaní ručnej zimnej údržby našich chodníkov.

Teraz nadišiel čas sa posunúť ďalej do nových činností a to vyžaduje prijatie nových zamestnancov.

Nakoľko sme registrovaný sociálny podnik, v prvom rade hľadáme pracovníkov spĺňajúcich  kritéria  v zmysle zákona č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike, a to osoby, ktoré :

1.)    V predchádzajúcich 6 mesiacoch neboli zamestnané, okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a ak mesačná mzda alebo odmena nepresiahla v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpis, a ktorá :

a.)    Je mladšia ako 26 rokov, ukončila príslušným stupňom vzdelania prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej skončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov

b.)    Je staršia ako 50 rokov

c.)    Je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov

d.)    Dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné podľa osobitného predpisu

e.)    Žije ako osamela plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť, alebo sa stará  aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky

f.)     Patrí k národnostnej, alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti, odborné znalosti, alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania

g.)    Má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese

                                                                                  alebo

2.)    Je osobou so zdravotným postihnutím a to:

a.)    Je uznaná za invalidnú 

b.)   Nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti ktoré jej bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Poznámka: Zdravotné postihnutie /bod 2. písm.b / sa preukazuje posudkom v zmysle §16 odst. 1 písmena a) zákona č. 576/2004 Z.z..  Týmto posudkom je možné preukázať „znevýhodnenie fyzickej osoby“ v zmysle §2 odst.5 písm.b) zákona č . 112/2018 Z.z..

Pracovníkov hľadáme najmä na prácu v teréne pro zabezpečovaní kosby trávnikov, orezy stromov, starostlivosti o detské ihriská a pod.

Predpokladaný nástup : 1.4.2020.

V prípade Vášho záujmu píšte na - miroslav.michalus@mckvp.sk

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!