Zmluvy

Číslo zmluvy Dátum zverejnenia Dodávateľ IČO Dodávateľ názov Suma EUR
Predmet
5/2021/PSKVP 17.08.2021 30 794 536 UPSVaR Košice 32 599,16
DOHODA číslo: 21/41/53G/42 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podl‘a 53g zákona Č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov
         
 
         
 
         
 
         
 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224