Voľné pracovné miesta
Faktúry, objednávky, zmluvy

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia08.00 - 12.30 hod.
Kalendár

Etický kódex volených predstaviteľov

Návštevné hodiny starostu:
dohodou telefonicky
Sekretariát
055 / 789 06 37
sekret@mckvp.sk
 

Z aktuálneho diania

08.07.2019

Predmet zákazky : Rekonštrukcia a rozšírenie detských ihrísk na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 19.7.2019 do 12.00 hod.

Viac
02.07.2019

Vieme, že kritických úsekov ciest je v našej mestskej časti niekoľko, na rekonštrukciu všetkých ale financie nemáme. Čo však máme, je odhodlanie a chuť veci meniť, preto sme sa svojpomocne pustili do opráv niektorých výtlkov. Po obhliadke sídliska a vyhodnotení Vašich podnetov, sme zatiaľ vybrali cca 70 úsekov na rôznych uliciach.

Viac
01.07.2019

Chceme Vás informovať, že v utorok (2.7) sa na tréningovom ihrisku na Čordákovej ulici, začne s vybudovaním elektrickej prípojky. Výkopové práce potrvajú do 16.júla, realizované budú vzhľadom na hustotu inžinierských sietí ručne. Dané miesto bude označené a zabezpečené zábranami.

Viac
28.06.2019

Vychádzajúc z Vašich podnetov a spoločných stretnutí na tému spolunažívania psov na našom sídlisku, sme sa rozhodli spustiť počas leta informačnú kampaň. Zameraná bude na kontrolu základných povinností, ktoré by mali majitelia psov dodržiavať.

Viac
26.06.2019

Vážime si prácu pedagógov a riaditeľov základných a materských škôl pôsobiacich na sídlisku KVP. Spolupráca s nimi je pre nás veľmi dôležitá a aj práve preto, sme prijali pozvanie od ZŠ Janigova a Súkromnej spojenej školy Starozagorskej 8, ktoré prišiel osobne navštíviť starosta mestskej časti Ladislav Lörinc.

Viac
26.06.2019

Predmet zákazky : Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 15.7.2019 do 12.00 hod.

Viac
25.06.2019

Uplynulý piatok (21.6) bol na našom miestnom úrade špecifický. Zaplnili ho totiž najmladší občania našej mestskej časti spolu so svojimi rodičmi. Starosta Ladislav Lörinc ich slávnostne privítal v obradnej sieni a zablahoželal k ich narodeniu.

Viac
25.06.2019

Predmet zákazky:

Vodorovné a zvislé dopravné značenie na území MČ Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 4.7.2019 do 15.30 hod.

Viac
20.06.2019

Z dôvodu vytvárania priaznivej klímy v suchom počasí ( zachovania vlhkosti) a biodiverzity, sme sa v rámci 2.etapy rozhodli NEKOSIŤ úseky na lúke medzi Stierovou, Dénešovou a Povrazovou ulicou a na Triede KVP pri garážach Drábová v I.okrsku. Tieto lokality skúsime využiť na vytvorenie kvitnúcich lúk plných lúčnych kvetov.

Viac
19.06.2019

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili našu zbierku, našli si čas a priniesli do denného centra veci, ktoré už nepotrebujete, no potešia iných. Vďaka VÁM sme zozbierali asi 300 vriec, v ktorých sa nachádzalo šatstvo, obuv,hračky, posteľné prádlo, bielizeň či kuchynský riad. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí ste prišli pomôcť a spolu s nami triedili prinesené veci.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224