Mestská časť začne v pondelok s obnovou vodorovného dopravného značenia

V pondelok 11.05.2020 začína mestská časť s obnovou vodorovného dopravného značenia na komunikáciách, ktoré máme vo svojej správe. Obnovy sa v dňoch 11. – 13. 5. 2020 dočkajú priechody pre chodcov a priestory pred kontajneroviskami.

Od 14. 5. – 27. 5. 2020 bude obnova pokračovať aj na parkoviacie čiary na jednotlivé ulice. Táto obnova si bude vyžadovať aj Vašu súčinnosť. V úsekoch, ktoré sú vyznačené v harmonogramoch potrebné, aby ste svoje autá dočasne neparkovali a to aspoň po 25 parkovacích miest pri sebe (pondelok-piatok: 08:00 - 16:00). Je dôležité aby úseky boli súvislé kvôli presnému rozmeraniu a zakresleniu čiar v prípade potreby.

Asistovať nám bude aj odťahová služba. V prípade nedisciplinovanosti vodičov nebudú obnovené všetky čiary nakoľko dodávateľ sa nezaväzuje robiť výjazdy kvôli malým množstvám prác. Plánovaná oprava zaberie tri týždne. (samozrejme záleží od počasia a Vašej spolupráce). Prosíme Vás vo vlastnom záujme o súčinnosť.

Ďakujeme za spoluprácu a rešpektovanie dočasných obmedzení a pravidiel.

HARMONOGRAM PRÁC:

Termín

Ulica

Číslo

Poznámka

14.5.2020

Stierova

1 -15 pod blokmi

 

Drábova

2 - 12 pod blokmi

 

Dénešova

45 - 49 pod blokmi

 

Wurmova

13 - 19 pod blokmi a 2 pod vežiakom

 

Klimkovičova

20 - 24 pod blokmi

od vežiaku 20 - 24 po priechod pre chodcov

Bauerova

13 - 21 pod blokmi a 9 miest medzi blokmi 13 a 28

 

Húskova

nad garážami

71 - 79 oproti blokom nad garážami

15.5.2020

Stierova

1 - 7 oproti blokom

 

Drábova

6 - 8 veľké parkovisko pri garážach

 

Wurmova

6 pod vežiakom

 

Klimkovičova

24 - 28 pod blokmi

od priechodu pre chodcov na 24 po vchod 28

Bauerova

2 - 18 pod blokmi

od kontajnerovísk pred Bauerovou 2 po zelený ostrovček pred Bauerovou 18

Jasuschova

2 - 16 pod blokmi

po zelený ostrovček pred blokom číslo 16

Húskova

21 - 29 oproti blokom

od priechodu pre chodcov pred blokom číslo 21 po kontajnerovisko proti bloku číslo 29

Cottbuská

11 z boku od cesty ku Poliklinike

oproti veľkému parkovisku pri Poliklinike

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224