Pozývame Vás na uvítanie novorodeniatok

Milí rodičia,

Máme pre Vás radostnú správu! Po dvoch rokoch nám situácia konečne umožnila zorganizovať naše najmilšie podujatie a to „Uvítanie novorodeniatok,“ ktoré sa uskutoční pre deti narodené v mesiacoch november – december 2021 a január – február 2022 v piatok 6.mája v čase od 13:30 hod. do 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti miestneho úradu.

Svoj záujem prosím nahláste vyplnením a doručením Súhlasu so spracovaním osobných údajov a návratky k podujatiu „Uvítanie novorodeniatok jedným z nasledujúcich spôsobov:

- osobne na MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP, Tr. KVP 1, do kancelárie č. dv. 10,

- poštou na adresu MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP, Tr. KVP 1, 040 23 Košice s uvedením textu na obálke „Uvítanie novorodeniatok“.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle 055/789 06 32.

Tešíme sa na Vás!

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224