Pozvánka pre jubilantov

Vážení  seniori – jubilanti,

starosta Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP Vás pozýva na slávnostné stretnutie jubilantov. Stretnutie sa uskutoční 11. mája 2022 s oslávencami, ktorí svoje významné životné jubileum 70, 75, 80 a viac rokov oslavujú v období od 1. januára do 31. apríla 2022.

Svoj záujem ohlásite niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • osobne na MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP, Tr. KVP 1, kancelária č. 10,
  • telefonicky na tel. č.: 055 / 789 06 32 (referát kultúry, vzdelávania a športu),
  • elektronicky e-mailom na adresu roksolana.scurokova@mckvp.sk

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je potrebné aby ste sa nahlásili osobne a zároveň podpísali súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom organizovania uvedeného podujatia.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224