KVP-čkári ovládli Arénu Sršňov

Odštartovali sme sériu 9 sobôt, počas ktorých si môžete prísť BEZPLATNE zakorčuľovať do Arény Sršňov. Vstup je pre KVP-čkárov ZDARMA v čase od 15:00-16:00 hod. 

Na úvodné korčuľovanie (25.1.) Vás prišlo viac ako 220! Máme z toho radosť, že ste to využili a prišli si spolu so svojimi rodinami aktívne oddýchnuť. Pozrite si rozpis ďalších termínov spolu s organizačnými pokynmi.

TERMÍNY:

25.1
1.2
8.2
15.2
22.2
29.2
7.3
14.3

MOŽNOSTI ZAPOŽIČANIA

-Korčule si viete zapožičať na mieste (cena 2 eurá).

-V pokladni sa dá požičať aj trenažér pre deti, ktorí im pomôže pri ich korčuliarskych začiatkoch (cena 1 euro).

ODPORÚČANIA

-Všetkým deťom do 140cm odporúčame, aby si zabezpečili prilbu, pretože za ich bezpečnosť sú zodpovední zákonní zástupcovia.

-Kapacita haly je obmedzená, preto Vám radíme prísť v dostatočnom časovom predstihu, aby ste sa na ľad dostali.

Pri vstupe dostanete všetci KVP-čkári identifikačné pásky, ktoré budú slúžiť na Vaše preukázanie sa, dávajte na nich pozor.

PREUKÁZANIE DETÍ

Využiť môžete niekoľko možností:

-v sprievode zákonných zástupcov
-žiacka knižka
-akýkoľvek doklad s jasným uvedením bydliska

Veríme, že cieľ akcie - zašportovať si a užiť si skvelé popoludnie na ľade sa naplní férovym prístupom z Vašej strany a nebudú snahy o oklamanie systému. Buďme ľudmi.

 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224