Zákaz vysádzania drevín v ochrannom pásme

Vážení občania,
v tomto období sa  končí veľmi dôležitá akcia "Rekonštrukcia a modernizácia teplovodného potrubia"  na väčšine územia našej mestskej časti.
Po výmene starého vedenia za nové, ktoré bude slúžiť nám všetkým ďalšie desiatky rokov sa vracajú do pôvodného stavu aj plochy pred vchodmi do obytných domov.
Po vyrúbaných stromoch a kríkoch zostali prázdne miesta. Niektoré plochy boli obyvateľmi veľmi pekne udržiavané a vysadené peknými a vkusnými kvetinami.
Tieto plochy budú teraz zrovnané a zatrávnené ako hladká prídomová zeleň, ktorú bude udržiavať mestská časť Sídlisko KVP, prostredníctvom svojich dodávateľov.
Chceme upozorniť obyvateľov, aby nevysádzali žiadne stromy, ani kríky na tieto plochy, lebo je to v rozpore so zákonom č.656/2004 Z.Z. o energetike. Teplovod má ochranné pásmo jeden meter z každej strany od osi potrubia, ale ochranné pásmo majú aj  všetky ostatné  inžinierske siete, ako aj elektroenergetické a elektronické siete.
Na voľných plochách je možné vysadiť iba kvety, aj túto aktivitu je potrebné konzultovať s oddelením životného prostredia  mestskej časti.
Veríme, že takúto situáciu pochopíte, aby  vysadené rastliny nemuseli byť odstraňované pri akýchkoľvek zásahoch.
Za odstránené stromy a kríky budú vysadené náhradné stromy a kríky v lokalitách, kde to hustota rôznych sieti umožňuje.
V roku 2019 nás čaká rekonštrukcia a modernizácia teplovodu v okrsku  KVP IV a ohlásená je aj rekonštrukcia plynového potrubia.

Ďakujeme za pochopenie.
 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224