Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 20.06.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vybudovanie workoutového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:
,,Vybudovanie workoutového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP"
Lehota na predkladanie ponúk: do 09.10.2018, 11:00 hod.

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224