Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 21.06.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky - údržba verejnej zelene

Predmet zákazky: Údržba verejnej zelene na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 15.4.2019 do 12.00 hod.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224