Prieskum trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky : Štúdia pešieho pohybu na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 26.8.2019 do 9.00 hod

súťaž ukončená

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 27.8.2019

Úspešný uchádzač: IN ARCHITEKTI, s.r.o., Záhradná 1377/5, 902 01 Pezinok, IČO 46 809 104  

Dokumenty na stiahnutie

Štúdia pešieho pohybu.pdf
veľkosť: 160.86 KB
Príloha č. 1.pdf
veľkosť: 142.94 KB
Príloha č. 2.pdf
veľkosť: 116.8 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224