Výzva na predloženie cenovej ponuky - stravné poukážky

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelo realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky :

Stravné poukážky

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 22.5.2020 do 12.00 hod.

Dokumenty na stiahnutie

VO_stravné poukážky
veľkosť: 209.17 KB
Príloha č.1
veľkosť: 28.81 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224