Výzva na predloženie cenovej ponuky - stravné poukážky

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelo realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky :

Stravné poukážky

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 22.5.2020 do 12.00 hod.

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 26.5.2020

Úspešný uchádzač:  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ,ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica 

 

Dokumenty na stiahnutie

VO_stravné poukážky
veľkosť: 209.17 KB
Príloha č.1
veľkosť: 28.81 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224