Výzva na predloženie cenovej ponuky - zimná údržba

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky :

Zimná údržba miestnych komunikácií II. a III. triedy, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev na území MČ Košice – Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 12.10.2020 do 12:00 hod.

 

Ponuky vyhodnotené dňa : 14.10.2020

Úspešný uchádzač : geozem s.r.o., Košická Polianka 137, 044 41 Košická Polianka, IČO 50765680

Dokumenty na stiahnutie

Priloha č.1.docx
veľkosť: 17.24 KB
KVP - okrsok 1.pdf
veľkosť: 3.58 MB
KVP - okrsok 2.pdf
veľkosť: 3.96 MB
KVP - okrsok 3.pdf
veľkosť: 3.84 MB
KVP - okrsok 4.pdf
veľkosť: 3.65 MB
KVP - celé sídlisko.pdf
veľkosť: 3.98 MB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224