Svoje kovové srdce majú už aj obyvatelia sídliska KVP

V priebehu včerajšieho dňa na sídlisku KVP nainštalovali špeciálne kovové srdce, ktoré slúži ako zberné miesto pre vrchnáky z plastových fliaš. O tom, že ide o výborný nápad svedčí aj to, že už dnes bolo takmer z polovice zaplnené. Jeho dizajn je špeciálne pripravený a prispôsobený logu sídliska. Ide o aktivitu a iniciatívu obyvateľov sídliska KVP, ktorú finančne podporilo niekoľko miestnych podnikateľov.

Viac tu - https://www.tvkosice.sk/video/5fe22c069318d936a405fa4b

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224