Oznámenie k podávaniu kandidátnych listín

Oznámenie

k podávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí
konané dňa 29.10.2022

 

Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP oznamuje politickým stranám, politickým hnutiam, koalíciám a nezávislým kandidátom, že kandidátne listiny pre voľby starostu mestskej časti a voľby do miestneho zastupiteľstva je možné podať v pracovných dňoch počas úradných hodín miestneho úradu na adrese:

Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP
Trieda KVP 1, 040 23 Košice  
2. poschodie, kancelária č. dv. 14
 

Politické strany, politické hnutia a koalície doručujú kandidátne listiny v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca. Splnomocnenec preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Nezávislí kandidáti doručujú kandidátne listiny v listinnej forme osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca. Nezávislý kandidát, alebo jeho splnomocnenec preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.
 

Posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022.
Dňa 30. augusta 2022 je možné doručiť kandidátne listiny v čase od 7.30 – 24.00 hod.

Dňa 29. augusta 2022 (štátny sviatok) sa kandidátne listiny nepreberajú.
 

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčam vopred  dohodnúť  telefonicky alebo emailom.
Tel. č.: 055/7890634, 0910 125 263 
e-mail: jana.timkova@mckvp.sk

 

Ing. Jana Timková
zapisovateľka MVK v MČ Košice - Sídlisko KVP

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!