Voľby do orgánov samosprávy obcí

29.07.2022

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Viac
22.07.2022

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: k1k@mckvp.sk

Viac
20.07.2022

Oznámenie o počte obyvateľov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 29.10.2022

Viac
20.07.2022

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Viac
20.07.2022

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 401/1990  Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,uznesením č. 365 zo dňa 30.06.2022 určilo v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP volebné obvody a počet poslancov miestneho zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026 nasledovne: 

Počet volebných obvodov :  4
Počet poslancov:                   13  

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224