Stretnutie občanov KVP

09.06.2016

Príďte a vyjadrite sa k prepracovanému projektu pre územné konanie stavby 

,,Obytný súbor POVRAZY“

Dňa :       23. júna 2016 (štvrtok)
V čase :   o 16.00 hodine
Miesto :  zasadacia miestnosť MÚ, Trieda KVP 1

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224