Návrh Zadania pre nový Územný plán mesta Košice

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP oznamuje verejnosti, že svoje pripomienky k návrhu zadania pre pripravovaný Územný plán mesta Košice môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP zasielať na adresu vystavba@mckvp.sk do 20.10.2016.
Návrh Zadania pre nový Územný plán je k nahliadnutiu na web stránke mesta Košice 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224