Ak sa chcete zúčastniť na riešení stratégie rozvoja dopravy

Správa  o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice" spolu s návrhom strategického dokumentu a netechnickým zhrnutím.

Viac tu https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosice

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

oznam_na_web_a_inf_tabulu.pdf
veľkosť: 204.08 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224