Zoznam príjemcov, ktorým nebola poskytnutá dotácia

Rok 2017

Žiadateľ

Adresa

Účel 

Suma

 

Knižnica pre mládež mesta Košice

Kukučínova 2, Košice

Nákup kníh pre pobočky knižnice

320,- €

 

GALÉRIA 6 - Košice, o.z.

Stierova 21, Košice

Úhrada nákladov spojených s výstavou obrazov seniorov

300,- €

 

Dračia stopa, o.z.

Němcovej 8, Košice

Denné tábory pre deti a mládež z Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

300,- €

 

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.

Cablkova 3, Bratislava

Realizácia projektu "Podpora rodinám" na sídlisku KVP

310,- €

  Maják nádeje, o.z. Helsinská 10, Košice

Realizácia projektu "Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi"

330,- €

 

HK Srčne Košice - hokejový mládežnícky klub

Omská 2, Košice

Nákup 20 ks hokejovej výstroje pre začínajúcich hokejistov vo veku od 5 rokov

2,000,- €

Rok 2018

Žiadateľ

Adresa

Účel 

Suma

 

Wrestling Jedla Košice, o.z.

Hemerkova 1306/1, Košice

Organizovanie medzinárodného turnaja v zápasení

300,- €

 

Slovenský skauting 68. zbor Biele vrany Košice

Potočná 22, Košice

Nákup odvlhčovača

300,- €

Rok 2019

Žiadateľ

Adresa

Účel

Suma

 

Ľudia k ľuďom n. o

Železiarenská 15, Košice                                         

Financovanie nákladov spojených so zapožičiavaním dodávky a nákupom pohonných hmôt súvisiacich s vyprázdňovaním zberných nádob na obnosené šatstvo

1,500,- €

 

Klub všestrannej turistiky Košičan 

Čermeľská cesta 1, Košice                                                          

Zabezpečenie organizácie 66. celoslovenského  zrazu Klubu slovenských turistov a 50. stretnutia turistických oddielov mládeže

300,- €

  Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach Hlavná 48, Košice Nákup nových kníh 700,- €

 

Liga proti reumatizmu, o.z.

Ladožská 16, Košice

Zakúpenie cvičebných pomôcok – gumových posilňovačov na skvalitňovanie rehabilitačných cvičení

307,50,- €

Rok 2020

                      Žiadateľ

                        Adresa

                             Účel

Suma

  Pauzička, o.z. Dénešova 69, Košice Zakúpenie pomôcok špecifikovaných v žiadosti na projekt Pilates  320,- €

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole Myslava

Za priekopou 57, Košice

Zakúpenie interaktívnej tabule ako učebnej pomôcky

330,-€

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224