Občianske združenia

Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občania majú právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich.


Prameň života: Trieda KVP 6 (fara), 040 23 Košice
www.pramenzivota.sk

Laura - združenie mladých: Drábova 13, 040 23 Košice
www.laura-mladez.sk, www.kavepecko.eu

Verejná knižnica Jána Bocatia: Hlavná 48, 042 61 Košice
www.vkjb.sk

Knižnica pre mládež mesta Košice: Kukučínova 2,040 29 Košice, 040 64 Košice
www.n.kosicekmk.sk

Občianske združenie príbuzných a priateľov Radosť: Bauerova 1, 040 23 Košice
www.zpp-radost.sk

OZ Pauzička: Bauerova 1, 040 23 Košice
www.pauzicka.szm.com

CVČ Technik: Starozagorská 8, 040 23 Košice
www.cvctechnik.sk

SZUŠ Vlada Urbana: Starozagorská 10, 040 23 Košice
www.szuske.sk

RRC Brilant Košice  - klub akrobatického rock and rollu, Klimkovičova 1, 040 23 Košice                                  https://www.facebook.com/brilant.kosice


Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice: Hlavná 68, 040 01 Košice
www.uniazienkoke.sk

Dorka, n.o.: Hemerkova 28, 040 23 Košice
www.centrumdorka.sk

Haliganda: Ždiarska 9, 040 12 Košice
www.haliganda.sk

Tanečný súbor Supremo, Hemerkova 16, 040 23 Košice  FB
tssupremo.webgarden.cz
 
 
Súkromné centrum voľného času Liba Academy 11
http://www.cvcigorliba.sk/kontakt
 
JERAN centrum osobného rozvoja a sebapoznania: Bauerova 1, 040 23 Košice
www.jeran.sk
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224