Školy

Pravidlá pre príjimanie detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sú upravené v:
§59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), §3 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. a v znení vyhl. č. 308/2009 Z.z.

                                              Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Jasle Štorlístok                                                                                                                                                  www.jaslestvorlistok.sk

Materské školy


Materská škola, Cottbuská 34, Košice
www.mscottbuska34ke.szm.com

Materská škola, Čordákova 17, Košice

Materská škola, Hemerkova 26, Košice
www.skolkahemerkova.szm.com

Materská škola sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
www.ms.gkmke.sk

Materská škola, Húskova 45, Košice
www.mshuskova.sk

Materská škola, Dénešova 53 , Košice
www.ms-denesova.sk

Súkromná anglická materská škola ELC, Starozagorská 8, Košice

Základné školy

 

Základná škola Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1, Košice
www.zslechke.edu.sk

Základná škola, Janigova 2, Košice
www.zsjanigova.edupage.org

Základná škola, Drábova 3, Košice
www.zsdrabke.edu.sk

Základná škola, Starozagorská 8, Košice
www.zsstarozagorska.sk

Základná škola sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
www.zs.gkmke.sk

Súkromná spojená škola
Organizačné zložky: Súkromná základná škola, Súkromné Gymnázium, Starozagorská 8 040 23 Košice
schoolhuman.eu

 

Stredná škola

Gymnázium sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
www.gkmke.sk

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224